Словосполучення (звороти), що містять слово «from» у категорії «загальна лексика»
a break from routine
змі́ни (мн.)
a chill/cold/biting wind from the north
прохолодний / холодний / пронизливий вітер з півночі
A gold earning swung from his right ear.
На його правому вусі гойдалась золота сережка.
a home from home
другий дім  (місце, де людина почуває себе комфортно, наче в себе вдома)
a long haul from Kyiv to Odesa
далека (велика) відстань від Києва до Одеси
a shout came from the darkness
з темряви почувся крик
a sigh escape [from] her lips
зітхання вирвалося з її вуст
a smell comes/emanates from somewhere
запах йде/лине звідкись
a world away from (sb, sth)
повністю відрізнятися від (кого, чого)
absolution from political responsibility
звільнення від політичної відповідальності
abstention from alcohol
невживання спиртних напоїв
abstention from smoking
утримання від паління
abstinence from alcohol consumption
утримання від вживання спиртних напоїв
abstinence from premarital intercourse
утримання від дошлюбних статевих зносин
advantages accruing from the introduction of a new security system
переваги від впровадження нової системи безпеки
an absence from work
відсутність на робочому місці
and you take responsibility from there
і з того моменту відповідаєш ти
appear from nowhere/out of nowhere
виникати нізвідки
At the age of six, the boy was wrenched from his parents.
У шість років хлопчика розлучили з батьками.
death from cancer
смерть від раку
be a far cry from sth
відрізня́тися (від чого)
be a far cry from sth/sb
дуже відрязнятися від чогось/когось
be cut off from/closed to/isolated from the outside world
бути відрізаним від світу
[be] far from sth
бути далеким від чогось
be in a different class (from)
бути кращим
be parted [from sb]
бути відділеним (від кого)
be released from prison
бути випущеним з тюрми на волю
be released from prison
бути звільненим
blind from birth
сліпий з народження
break/cut/tear (sb/sth) loose from sb/sth
відділя́ти (кого від кого)
come from
бути результатом (чого)
come from
наро́джуватися (де)
come from
похо́дити (звідки)
come from a background
бути певного походження (роду)
come from behind
перемагати, вириваючись вперед (після того, як людина займала останні позиції)
Could you reach down that book from the top shelf?
Чи не міг би ти зняти мені книгу з верхньої полиці?
die of/from natural causes
помирати від природних причин
Don’t listen to him! He doesn’t know his arse from his elbow.
Не слухай його! Він тямить як Хома на вовні.
draw/bring a response from sb
викликати реакцію (у кого)
drop sb from a team
виключати когось з команди
escape from (a) prison
втікати з в’язниці
escape from jail
утікати з в’язниці
estimates range/vary from ... to ...
оцінки варіюються від... до...
far be it from/for me to do sth
і думки не було щось робити
far from it
навпаки́
feel/suffer from anxiety
вічувати тривогу/страждати від тривожності
fly from Kyiv to London via Paris
летіти з Києва в Лондон через Париж
from 1999 to 2004
від 1999 до 2004 року
from a child
з дитинства
from abroad
з-за кордону

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.