Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

esso[és-so]
 1. pron.  (f. essa; pl. m. essi, pl. f. esse) 
  1.  (позначає здебільшого річ або тварину, рідше – людину)   (уживається здебільшого у функції підмета, рідше – додатка) 
  2.  (у множ. – essi)   (позначає річ, тварину або людину)   (уживається у функції підмета або додатка) 
 2. agg.  (pl. m. essi; f. essa, pl. f. esse)
  1.  ([літ.]) 
   Син.: medesimo, proprio
  2.  ([літ.]) 
   Син.: questo, quello, tale, suddetto
  3.  ([літ.]; [арх.]) 
essa[és-sa]
 1. pron.  (форма жін. роду від esso) 
  1.  (позначає здебільшого річ або тварину, рідше – людину)   (уживається здебільшого у функції підмета, рідше – додатка) 
  2.  (у множ. – esse)   (позначає річ, тварину або людину)   (уживається у функції підмета або додатка) 
esse[és-se]
 1. pron.
  1. (форма множ. жін. роду від esso)
essi[és-si]
 1. pron.
  1. (форма множ. чол. роду від esso)
Словосполучення (звороти), що містять  "esso"
Кількість фраз:
арх., плеонаст.
Кількість фраз: 2