Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

essa[és-sa]
 1. pron.  (форма жін. роду від esso) 
  1.  (позначає здебільшого річ або тварину, рідше – людину)   (уживається здебільшого у функції підмета, рідше – додатка) 
  2.  (у множ. – esse)   (позначає річ, тварину або людину)   (уживається у функції підмета або додатка) 
esso[és-so]
 1. pron.  (f. essa; pl. m. essi, pl. f. esse) 
  1.  (позначає здебільшого річ або тварину, рідше – людину)   (уживається здебільшого у функції підмета, рідше – додатка) 
  2.  (у множ. – essi)   (позначає річ, тварину або людину)   (уживається у функції підмета або додатка) 
 2. agg.  (pl. m. essi; f. essa, pl. f. esse)
  1.  ([літ.]) 
   Син.: medesimo, proprio
  2.  ([літ.]) 
   Син.: questo, quello, tale, suddetto
  3.  ([літ.]; [арх.]) 
esse[és-se]
 1. pron.
  1. (форма множ. жін. роду від esso)
essi[és-si]
 1. pron.
  1. (форма множ. чол. роду від esso)
Словосполучення (звороти), що містять  "essa"
Кількість фраз:
арх., плеонаст.
Кількість фраз: 2

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.