Словосполучення (звороти), що містять слово «vede» у категорії «загальна лексика»
essere fuori di vista
бути поза полем зору (поза обсягом ока)
essere in vista
наближа́тися
Fammi vedere la tua borsa.
Покажи мені свою сумку.
far le viste di non vedere
вдавати, що не бачиш
far vedere
демонструва́ти  (кого, що)
far vedere
пока́зувати  (кого, що)
far vista di
удава́ти
fare le viste di
удава́ти
farsi vedere
пока́зуватися
farsi vedere dal medico
викликати лікаря
fatevi vedere
заходьте до нас
fatevi vedere
навідуйтеся до нас
Già vedo le nostre speranze rompersi in mille pezzi.
Я вже бачу, як наші сподівання розбиваються на скалки.
Gianni e Lorenzo? Non li vedo da tempo.
Джанні й Лоренцо? Я давно їх не бачив.
giudicare a prima vista
судити з першого погляду
guarda chi si vede!
кого я бачу!
guarda chi si vede!
оце так зустріч!
Hai parlato a qualcuno di quello che avevi visto?
Ти кому-небудь розповідав про те, що бачив?
Hai visto Rigoletto ieri sera?
Ти був на "Ріголетто" вчора ввечері?
Hai visto l’amico? Sta tenendo Marta per mano.
Ти його бачила? Він тримає Марту за руку.
Hai visto mai che oggi nessuno ti telefona!
Чи видана це річ, що тобі сьогодні ніхто не дзвонить!
Hai visto? Sono già usciti i primi fiori.
Ти бачив? Уже зійшли перші квіти.
Ho visto Giorgio e Francesco. Quest’ultimo teneva sottobraccio una piccola valigia.
Я побачив Джорджо і Франческо. Останній тримав під пахвою невеличку валізу.
Ho visto Paola e quella mi ha raccontato tutto.
Я зустрів Паолу, і вона мені все розповіла.
Ho visto (passato) le mie.
Я натерпівся лиха.
Ho visto una piccola iniziativa sfociare in un movimento che tra venti anni avrebbe coinvolto tutto il paese.
Я був свідком того, як маленька ініціатива переросла у рух, який через двадцять років охопить усю країну.
Ieri ho visto la cosa con il suo nuovo amante.
Учора я бачив оту з її новим коханцем.
Ieri mi sono visto l’ultimo film di Tarantino.
Вчора я подивився останній фільм Тарантіно.
Il maestro vide la colpa dell’alunno e gli diede la punizione.
Учитель розпізнав вину учня і призначив йому покарання.
il senso della vista
зір (ч.)
il sole abbaglia gli occhi (la vista)
сонце засліплює очі
in vista
на видному місці
in vista
перед очима
in vista
помі́тний
in vista di
бли́зько (до кого, чого)
in vista di
у зв’язку з (певною подією в майбутньому)
Intorno non c’era niente. Si vedeva solo un albero solitario.
Навколо не було нічого. Виднілося тільки поодиноке дерево.
La settimana scorsa ha visto l’aumento dei prezzi alimentari.
Минулий тиждень відзначився підвищенням цін на продукти харчування.
[la] vedremo
це ми ще побачимо
La vidi mentre uscivo.
Я її побачив, коли виходив.
L’abbiamo visto noi altri!
Ми самі це бачили!
L’anno scorso per la prima volta ho visto l’oceano con questi occhi.
Минулого року я вперше на власні очі побачив океан.
l’ho visto io
я це бачив (бачила) на власні очі
l’ho visto nascere
я знаю його, відколи він народився
L’ho visto stamattina.
Я його бачив [сьогодні] зранку.
Lui è stato in molte città, ma io ne ho viste poche.
Він бував у багатьох містах, я ж із них бачив мало.
mettere [bene] in vista
виставляти напоказ (що)
mettersi in vista
даватися на очі (у вічі)
mettersi in vista
намагатися бути поміченим
mettersi in vista
показуватися на очі

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.