Словосполучення (звороти), що містять слово «know» у категорії «загальна лексика»
a famous/well-known phrase
відома фраза
A good sense of humour does not consist in knowing a few jokes.
Гарне почуття гумору не полягає у знанні кількох анекдотів.
a.k.a. (also known as)
також відомий як
all-knowing
всезна́ючий
all-knowing
обі́знаний
all-knowing
усезна́ючий
An alert boy knew who had broken the window, but he didn’t say anything.
Спостережливий хлопчик знав, хто розбив вікно, але нічого не сказав.
As we all know, the United Kingdom is a constitutional monarchy.
Як ми всі добре знаємо, Велика Британія ‒ це конституційна монархія.
as we know it
такий, яким ми його знаємо
As you know, we have decided to change the course.
Як ти знаєш, ми вирішили змінити курс.
be interested to hear/know/learn/see etc.
цікаво почути/дізнатися/вивчити/побачити тощо
be not to know
не знати
better the devil you know (than the devil you don’t)
краще погана, але знайома ситуація (людина), ніж щось (хтось) невідоме
Despite I made that decision, I knew I would live to regret it.
Незважаючи на те, що я вирішив, я знав, що буду шкодувати про це.
Did you know that Pete was back in Birmingham? ‒ Since when?
Ти знав, що Піт знов у Бірмінґемі? ‒ Відколи?
Do you happen to know how Ben got on in his exam yesterday?
Ти раптом не знаєш, як Бен вчора справився з іспитом?
Do you happen to know what the name of our lecturer is?
Ти раптом не знаєш імені нашого лектора?
Do you know Alice? ‒ No, I’ve never heard of her.
Ти знаєш Еліс? ‒ Ні, ніколи про неї не чув.
Do you know how much it weighs?
Ти не знаєш, скільки це важить?
do you know what
знаєш що  (вживається, щоб сказати те, що дивує)
don’t know about you
не знаю щодо тебе
Don’t listen to him! He doesn’t know his arse from his elbow.
Не слухай його! Він тямить як Хома на вовні.
Don’t speak about me as if you knew me well.
Не говори про мене так, ніби добре знаєш мене.
Get ahold of him, please, and let me know what he thinks.
Зв’яжися з ним, будь ласка, та дай мені знати, що він думає.
get to know
пізнава́ти  (кого, що)
get to know
познайо́митися  (з ким, чим)
get to like/know/understand
поступово починати любити/знати/розуміти  (кого, що)
give sb to understand/believe/know
дати зрозуміти/повірити/знати (кому, що)
have been known to do sth
бути відомим  (чим)
He appeared not to know the truth.
Здавалося, він не знає правди.
He doesn’t know his limits.
Він не знає міри.
He doesn’t to know the meaning of the word friendship.
Він не знає, що таке дружба.
He found that no one knew the subject.
Він з’ясував, що ніхто не знав предмета.
He has been known to attack people.
Відомо, що він нападає на людей.
He knows as many as ten languages.
Він знає аж десять мов.
Her mother would disavow her if she knew.
Мати зреклася б її, якби знала.
He’s so angry! I don’t know what’s got into him!
Він такий злий! Я не знаю, яка муха його вкусила!
how was I to know?
як я міг (могла) знати?
I called him only to know that he wouldn’t come.
Я подзвонив йому, лише щоб дізнатися, що він не прийде.
I don’t know.
Я не знаю.
I don’t know. ‒ Me neither.
Я не знаю. ‒ Я також.
I don’t know [about that]
я не впевнений (впевнена) [щодо цього]
I don’t know from nothing about basketball.
Я нічогісінько не знаю про баскетбол.
I don’t know if he is here.
Я не знаю, чи він тут.
I don’t know what hit me.
Я дуже здивований.
I don’t know what I see in you.
Я не знаю, що знайшла в тобі.
I don’t know where he gets off telling me how to react.
Мене аж зло бере, коли він розказує мені, як я маю реагувати.
I don’t know who sent this letter.
Я не знаю, хто надіслав цього листа.
I don’t understand modern art, but I know what I like.
Я не розумію сучасного мистецтва, але мені подобається.
I hope, you know better than to mix alcohol.
Я сподіваюсь, тобі вистачить розуму не змішувати алкоголь.

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.