Словосполучення (звороти), що містять слово «for» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
a sight for sore eyes
розрада для очей
an eye for an eye
око за око
an eye for an eye and a tooth for a tooth
око за око, зуб за зуб
ask, cry etc. for the moon
просити про неможливе
be at a loss for words
відбирати мову
be left for dead
бути залишеним помирати
[be] like turkeys voting for Christmas
заганяти себе самого до скрутного становища
[be] like turkeys voting for Christmas
рубати гілку, на якій сидиш
be no match for
і в слід не ступить  (кому)
be no match for
і нігтя не вартий  (кого)
be no match for
не бути рівнею  (кому, чому)
be no match for
не вартий з чийого сліду води напитися
be no match for
не гідний до пари стати  (з ким)
be no match for
не годен до п’ят досягнути  (кого)
be riding/heading for a fall
грати(ся) з вогнем
be riding/heading for a fall
самому собі копати яму
be unable to see the forest for the trees
за деревами [й] лісу не бачити (не видно)
be unable to see the wood for the trees
за деревами [й] лісу не бачити (не видно)
be/get too big for one’s boots
брати про себе [високу] думку
be/get too big for one’s boots
скласти [надто] високу думку про себе
can’t do sth for toffee
зовсім не вміти
carry a torch for sb
сохнути за кимось (любити невзаємно когось)
cry for the moon
вимагати неможливого
desperate times call for desperate measures
відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів
fight tooth and nail for sth
докладати усіх зусиль
for all one knows
наскільки я (ти, він тощо) знаю
for aught I know
не мати [найменшого/жодного] поняття
for God’s sake
бога ради
for God’s sake
на бога
for goodness sake
бога ради
for goodness sake
на бога
for heaven’s sake
бога ради
for heaven’s sake
на бога
for old times’ sake
щоб згадати молоді літа
for old times’ sake
щоб згадати старовину (давнину)
for Pete’s sake
бога ради
for Pete’s sake
на бога
for reasons best known to oneself
з причин, відомих лише йому (їй тощо)
free, gratis, and for nothing
за спасибі
free, gratis, and for nothing
за так грошей
free, gratis, and for nothing
зада́рма
free, gratis, and for nothing
заду́рно
free, gratis, and for nothing
не за гроші
get/have the hots for
вважати сексуально привабливим  (кого)
get/have the hots for
хоті́ти  (кого)
give sb what for (sb)
вси́пати (кому)
give sb what for (sb)
дати (завдати) гарту (чосу, хлосту, хлости, нагінки, натруски, перегону) (кому)
give sb what for (sb)
дати прочуханки (прочухана) (кому)
give sb what for
перегнати через (на) гречку (кого)
give sb/sth a (good) run for their money
змагатися нарівні