Словосполучення (звороти), що містять слово «diciamo» у категорії «загальна лексика»
a dir molto
ма́ксимум
a dir molto
щонайбі́льше
a dir poco
прина́ймні
a dir poco
щонайме́нше
A dire il vero, la tua opinione non mi sembra abbastanza giustificata.
Правду кажучи, твоя думка видається мені недостатньо обґрунтованою.
Anche se sapessi il suo nome, non te lo direi.
Навіть якби я знав її ім’я, я б тобі його не сказав.
basti (basta) dire che
достатньо сказати, що…
Bisognerà pure che gli diciamo tutto.
Нам треба буде неодмінно йому все сказати.
Che altro ha detto?
Що ще він сказав?
che cosa vuoi che ti dica (volete che vi dica)
що тут скажеш...
che cosa vuoi che ti dica (volete che vi dica)
що я можу сказати...
che non ti dico
такий, що й описати важко
Che vai dicendo?
Що ти кажеш?
Cioè, quello che volevo dire è che a me non sembra di aver fatto dei gran compromessi ("Garzanti").
Отже, що я хотів сказати... мені не здається, що я пішов на великі поступки.
come avete detto?
перепрошую?
come avete detto?
тобто?
come avete detto?
що ви маєте на увазі?
Come mai non sei al lavoro? ‒ Un tale mi ha detto che l’ufficio era chiuso.
Чому це ти не на роботі? ‒ Якийсь чоловік сказав мені, що офіс зачинений.
come non detto
забудьмо (про фразу в розмові, на яку не слід зважати)
come sarebbe a dire?
перепрошую?
come sarebbe a dire?
тобто?
come sarebbe a dire?
що ти маєш на увазі?
Cosa mi dici mai!
Та що ти кажеш!
Da noi non si dice così.
У нас так не кажуть.
Devi dire la verità ai tuoi genitori.
Ти маєш сказати правду батькам.
Diceva tutte scioccherie.
Він казав багато дурниць.
Dio sa se non dico la verità!
Хай мене грім поб’є, якщо кажу неправду!
dire a qd il fatto suo
казати людині, чого вона заслуговує
dire addio (a qd, qc)
залиша́ти (кого, що)
dire addio (a qd, qc)
покида́ти (кого, що)
dire addio (a qd, qc)
проща́тися (з ким, чим)
dire di no
відмовля́ти
dire di no
казати "ні"
dire di sì
зго́джуватися
dire di sì
казати "так"
dire di sì
пого́джуватися
dire due parole
сказати кілька слів
dire il vero
казати правду
Dire la verità o no per me è tutt’uno.
Мені байдуже, чи говорити правду, чи ні.
dire qc all’orecchio
казати (що) на вухо
dire qc all’orecchio
казати (що) пошепки
dire qc in una parola (in due parole)
говорити стисло
dire (recitare) il paternostro
читати "Отче наш"
dire una preghiera
проказувати молитву
Dunque, come dicevo prima...
Отже, як я вже казав раніше...
è per te che lo dico
я тобі це кажу
È buono! Assaggialo, e mi saprai dire!
Це смачно! Спробуй і скажеш, чи це так.
E la cosa mi dice: “Devi lavare i piatti!”
А ця мені каже: «Ти мусиш помити посуд!»
e via dicendo
і так далі
e via dicendo
і таке інше

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.