Словосполучення (звороти), що містять слово «de» у категорії «загальна лексика»
Di dove siete? ‒ Siamo di Padova.
– Звідки ви [родом]? ‒ З Падуї.
- Come sta tua figlia? ‒ Vuole sposare un imbroglione che viene da una famiglia di trafficanti.
- Як твоя дочка? ‒ Хоче вийти за якогось шахрая з сім’ї торгашів.
- Dall’appartamento di Giovanni viene uno strano rumore. Lo puoi chiamare? ‒ Non ti preoccupare, sono gli operai che mettono il condizionatore.
- З квартири Джованні долинає дивний шум. Ти можеш йому подзвонити? ‒ Не турбуйся, це робітники встановлюють кондиціонер.
-Com’è Gianni? ‒ Non vede l’ora di scappare di casa.
- Як там Джанні? ‒ Йому все кортить втекти з дому.
a base di
на основі (чого)
A casa mia c’è l’abbondanza di vino.
У мене вдома вдосталь вина.
A casa mia, è già ora di sciogliere il parlamento!
На мою думку, парламент уже пора розпустити!
a (di) buon’ora
вдо́світа
a (di) buon’ora
ра́но
a (di) buon’ora
ра́но-вра́нці
a (di) buon’ora
ране́сенько
a (di) buon’ora
удо́світа
a fior di conio
ніби щойно викарбуваний  (про монету)
a forza di
за допомогою наполегливих дій
a forza di
наполягаючи
a furia di
за допомогою наполегливих дій
a furia di
наполягаючи
a mio modo di vedere
на мій погляд
a mio modo di vedere
на мою думку
a mio modo di vedere
по-мо́єму
a mio modo di vedere
як на мене
a mio modo di vedere
як на мій розум
a misura di
відповідно до
a motivo di
з приводу (чого)
a motivo di
з причини (чого)
a motivo di
че́рез (що)
a nome di (qd)
від (кого)
a nome di (qd)
від імені (чийого)
a norma di
відповідно до
a norma di
згідно з
a onor del vero
по правді сказати (сказать по правді)
a onor del vero
правду (по правді, направду) кажучи (сказавши, мовлячи, мовивши)
a onor del vero
сказати (мовити) правду
a paragone di
про́ти (кого, чого)
a paragone di
супро́ти (кого, чого)
a paragone di
як (якщо, коли) [по]рівняти з (ким, чим)
a (per) causa di
з причини (чого)
a (per) causa di
че́рез (що)
a prezzo della vita
ціною життя
a prezzo di
ціною (чого)
A questa malattia seguono spesso complicazioni. ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Ця хвороба часто спричиняє ускладнення.
a spina di pesce
ялинкою (з ялинковим візерунком)
abbagliamento degli occhi
засліплення очей
abbagliamento prodotto dai fari di un’automobile
засліплення фарами авто
abbandonarsi di fronte a una prova
занепасти духом перед випробуванням
abbarbagliamento degli occhi
засліплення очей
abbaruffarsi con i compagni di classe
битися з однокласниками
abbassamento della temperatura
падіння температури
abbassamento della voce
приглушення голосу
abbattimento degli alberi
вирубування дерев

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.