Словосполучення (звороти), що містять слово «a» у категорії «загальна лексика»
A 500 metri dalla costa la strada dà sulle montagne.
За 500 метрів від берега дорога виходить до гір.
a bagnomaria
на водяній бані
a base di
на основі (чого)
a breve
невдо́взі
a breve
незаба́ром
a breve
ско́ро
a briglie abbandonate
з відпущеними віжками
a buon diritto
справедли́во
a buon mercato
де́шево
a buon mercato
деше́вий
a buon mercato
недо́рого
a buon mercato
недороги́й
a buon punto
вча́сно
a buon punto
такий, що добре (швидко) посувається
a buon rendere
обіцянка віддячити за послугу
a casa
додо́му
a casa
удо́ма
a casa loro
у них удома
A casa mia c’è l’abbondanza di vino.
У мене вдома вдосталь вина.
A casa mia, è già ora di sciogliere il parlamento!
На мою думку, парламент уже пора розпустити!
a caso
випадко́вий
a caso
випадко́во
a caso
навмання́
a che?
для чого
a che?
на́що
a che?
наві́що
a che pro?
для чого
a che pro?
на́що
a che pro?
наві́що
a chilometro (chilometri) zero
виготовлений (вирощений) на невеликій відстані від місця продажу
a ciascuno il suo
кожному своє
a ciel sereno
надво́рі
a ciel sereno
під голим небом
a ciel sereno
просто неба
a cinque mesi
у п’ять місяців
a commerciale
ра́влик (ч.) (символ @)
a condizione che (+ дієсл. у congiuntivo)
якщо́
a conti fatti
кінець кінцем
a conti fatti
у підсумку
a conti fatti
у цілому
a cose fatte
після завершення
a credito
у кредит
a destra e a sinistra
з усіх боків
a (di) buon’ora
вдо́світа
a (di) buon’ora
ра́но
a (di) buon’ora
ра́но-вра́нці
a (di) buon’ora
ране́сенько
a (di) buon’ora
удо́світа
a dir molto
ма́ксимум
a dir molto
щонайбі́льше

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.