Словосполучення (звороти), що містять слово «He» у категорії «загальна лексика»
- He’s very self-confident. ‒ Isn’t he just?
- Він дуже самовпевнений. ‒ Таки-так.
- You won’t lie to him. ‒ Try me.
Ти не обманеш його. ‒ Подивимось.
After graduating, he took up a variety of employments.
Після університету він змінив багато різних робіт.
All boys were crowding round Mark, because he was holding court.
Всі хлопці скупчилися навколо Марка, тому що він був центром уваги.
All contracts were signed, while he was making time with his wife.
Усі контракти були підписані, поки він там розважався зі своєю дружиною.
All told, he took this exam three times.
Загалом він складав цей іспит тричі.
An albatross of debt made him suffer.
Тягар боргу змушував його страждати.
An alert boy knew who had broken the window, but he didn’t say anything.
Спостережливий хлопчик знав, хто розбив вікно, але нічого не сказав.
And he is back in the groove!
І він знову на коні!
And then he shouted at me! And what have you expected? He is like that...
А потім він накричав на мене! А чого ти чекала? Він такий...
And then he went and did it again!
А потім він пішов і зробив це знову!
And then light dawned on me. He was trying to make me jealous.
А потім до мене дійшло. Він хотів, щоб я приревнувала.
Andy crushed her to him.
Енді міцно притиснув її до себе.
Angry? Is he ever!
Злий? Він завжди такий!
As a young boy he dabbled a little in painting.
В дитинстві він трохи займався малюванням.
Beyond all doubts, he is the one who has stolen my purse!
Поза всякими сумнівами, він той, хто вкрав мій гаманець!
Try as he might, he could not open the coffer.
Як сильно він не намагався, та все ж не зміг відкрити скриню.
But he couldn’t commit that crime! He has a cast-iron alibi!
Він не міг скоїти цей злочин! У нього залізне алібі!
’But I wasn’t there!’ he countered.
"Але мене там не було!" ‒ вона заперечила.
Does he mind about Sarah’s opinion?
Його турбує думка Сари?
Don’t give him a hard time!
Відстань від нього!
Don’t listen to him! He doesn’t know his arse from his elbow.
Не слухай його! Він тямить як Хома на вовні.
Don’t shout at him! He is but a child.
Не кричи на нього! Він лише дитина.
even under torture, he never abjured his beliefs
навіть під тортурами він не зрікся своїх переконань
Everybody is fawning over him!
Усі до нього підлещуються!
Everything pointed to her being too obsessed with him, but she didn’t care.
Все вело до того, що вона схиблена на ньому, але їй було байдуже.
Explain me what he means.
Поясни мені, що він має на увазі.
Finally I ran the professor I needed down, but he refused to talk to me!
Нарешті я знайшла професора, якого потребувала, але він відмовився зі мною говорити!
Get ahold of him, please, and let me know what he thinks.
Зв’яжися з ним, будь ласка, та дай мені знати, що він думає.
Give him some money.
Дай йому грошей.
good for/on you (him, her, etc.)!
молоде́ць (ч.)
Harry’s face was pale, for he was terrified.
Обличчя Гаррі зблідло, адже він був нажаханий.
have much to recommend him/her/it
мати багато чого запропонувати
He abhors politics and politicians.
Він почуває відразу до політики та політиків.
he abjured the Christian faith
він зрікся християнської віри
he abnegated his God
він зрікся свого бога
he abstains from drinking alcohol
він утримується від вживання спиртних напоїв
he adores his parents
він обожнює своїх батьків
He advanced on her.
Він пішов на неї.
He alighted from the train in the evening.
Він зійшов із потяга ввечері.
He allied his belief with his stubbornness and got a great result.
Він об’єднав свою віру та впертість і досягнув чудового результату.
He allowed he would never meet me again.
Він думав, що більше ніколи мене не зустріне.
He allowed me to finish the test.
Він дав мені можливість завершити тест.
He always confuses my name with my surname, but it’s neither here nor there.
Він завжди плутає моє ім’я з прізвищем, проте це не важливо.
He always has the last word!
Останнє слово завжди за ним!
He always skirts issues.
Він завжди уникає труднощів.
He and his brother were two of a kind.
Вони зі своїм братом були схожі.
He appeared not to know the truth.
Здавалося, він не знає правди.
He ascended the dais to receive his award.
Він піднявся на платформу, щоб отримати нагороду.
he asked the priest to absolve his sins
він попрохав священика відпустити йому гріхи