Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: watch sb like a hawk.
watch sb like a hawk