Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

via[vì-a]
 1. s. f.  (pl. vie)
  1. Син.: percorso, itinerario
  2. Син.: cammino, viaggio
  3. Син.: mezzo, modo, accorgimento
  4. (як логічна послідовність думок)
  5.  ([літ.], [поет.]) 
  6.  ([анат.]) 
  7.  ([канц.]) 
  8. (указує на проміжний пункт у певному маршруті)
  9.  ([право]) 
   Син.: procedimento, prassi
  10.  ([мор.], [рідк.]) 
   Син.: rotta
  11.  ([альп.]) 
 2. avv.
  1.  (позначає віддаляння від певного місця) 
  2.  ([заст.]) 
   Син.: per, moltiplicato
 3. int.
  1. (до багатьох)
   ;
  2.  (уживається як заклик до дії) 
  3.  (уживається для висловлення нетерплячості) 
  4.  (уживається для висловлення недовіри) 
  5.  ([спорт]) 
 4. s. m.  (pl. via)
  1.  ([спорт]) 
   1. (місце початку змагання)
  2. Син.: inizio
VIA
 1. VIA (f) (Valutazione di Impatto Ambientaleabbr.
Словосполучення (звороти), що містять  "via"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 106
заст.
Кількість фраз: 1
заст., присл.
Кількість фраз: 1
заст., фразеол.
Кількість фраз: 1
анат.
Кількість фраз: 2
астрон.
Кількість фраз: 2
іст.
Кількість фраз: 3
перен.
Кількість фраз: 1
пд.-іт., центр.-іт.
Кількість фраз: 1
прост.
Кількість фраз: 6
фарм.
Кількість фраз: 2
фразеол.
Кількість фраз: 53
хім.
Кількість фраз: 1
фам.
Кількість фраз: 3