Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

timeбрит.: /tʌɪm/амер.: /taɪm/
 1. n.
  1. Син.: occasion
  2.  (times) 
   (умови життя впродовж певного періоду)
   Син.: situation
  3.  (time for/to do sth) 
  4.  (times) 
   (вживається на позначення множення)
  5.  (a time) 
   Син.: span, interval, period
  6. Син.: hour
  7.  (times) 
   (історичний період)
   ;
   Син.: era, age, epoch
  8.  (Times) 
  9.  (one's time) 
   1. Син.: lifetime, life
   2. Син.: heyday
  10.  ([заст.]) 
  11. Син.: apprenticeship
  12.  ([брит.])   (скорочення від closing time) 
  13.  (скорочено від "full time") 
  14.  ([амер. футб.]; [бейсбол]) 
   Син.: timeout
  15. ([розм.])  do time ([розм.]) ([[inf.]] ) - сидіти (гнити) в тюрмі
   ([амер.]; [жарг.])  do/serve hard time ([амер.]; [жарг.]) ([[US]]; [[slang]] ) - відбувати покарання
  16.  ([муз.]) 
   1. Син.: rythm, tempo, [амер.] metre
  17.  ([просод.]) 
   Син.: mora
  18.  (часто Father Time) 
 2. v.  (timed | timed)
  1. tr. 
  2. tr. 
  3. tr. 
  4. intr. 
  5. tr. 
  6. tr. 
  7. tr. 
    
   (що)
   (у певний момент)
 3. attr. n.
 4. int.
  1. (вигукує власник бару тощо)

**********

(вживається, щоб сказати, що людина поводить себе в певній ситуації недоречно)  there’s a time and a place [for everything] - для всього є свій час та місце