Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

timeбрит.: /tʌɪm/амер.: /taɪm/
 1. n.
  1. Син.: occasion
  2.  (times) 
   (умови життя впродовж певного періоду)
   Син.: situation
  3.  (time for/to do sth) 
  4.  (times) 
   (вживається на позначення множення)
  5.  (a time) 
   Син.: span, interval, period
  6. Син.: hour
  7.  (times) 
   (історичний період)
   ;
   Син.: era, age, epoch
  8.  (Times) 
  9.  (one's time) 
   1. Син.: lifetime, life
   2. Син.: heyday
  10.  ([заст.]) 
  11. Син.: apprenticeship
  12.  ([брит.])   (скорочення від closing time) 
  13.  (скорочено від "full time") 
  14.  ([амер. футб.]; [бейсбол]) 
   Син.: timeout
  15. ([розм.])  do time ([розм.]) ([[inf.]] ) - сидіти (гнити) в тюрмі
   ([амер.]; [жарг.])  do/serve hard time ([амер.]; [жарг.]) ([[US]]; [[slang]] ) - відбувати покарання
  16.  ([муз.]) 
   1. Син.: rythm, tempo, [амер.] metre
  17.  ([просод.]) 
   Син.: mora
  18.  (часто Father Time) 
 2. v.  (timed | timed)
  1. tr. 
  2. tr. 
  3. tr. 
  4. intr. 
  5. tr. 
  6. tr. 
  7. tr. 
    
   (що)
   (у певний момент)
 3. attr. n.
 4. int.
  1. (вигукує власник бару тощо)

**********

(вживається, щоб сказати, що людина поводить себе в певній ситуації недоречно)  there’s a time and a place [for everything] - для всього є свій час та місце

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.