Словосполучення (звороти), що містять слово «time» у категорії «загальна лексика»
- Son, can you run the vacuum cleaner over the carpet? ‒ I have no time, mum!
- Сину, можеш пройтися пилососом по килиму? ‒ У мене немає часу, мамо!
a day out of time
на день пізніше
a full-time/part-time employee
працівник на повну / неповну зайнятість
a good old time
старі добрі часи
a good time to divorce
підхожий час, щоб розлучитися
a limited time
короткий період
a long time
довгий час
a long time ago
багато років тому
a long time ago
дуже давно
a matter of time
питання часу
a period of time
пері́од (ч.)
a period of time
проміжок часу
a sense of timing
уміння обирати правильний момент
a short time
деякий час
a time that has not yet come
час, що ще не настав
about time
давно час
AC Milan were leading 3–0 at half-time, but then Liverpool scored three times and won the penalty shoot-out.
"Мілан" вигравав 3–0 до перерви, а тоді "Ліверпуль" забив тричі й виграв у серії пенальті.
against time
дуже швидко
ahead of time
завча́сно
All contracts were signed, while he was making time with his wife.
Усі контракти були підписані, поки він там розважався зі своєю дружиною.
all in good time
на все свій час
all the time
весь час
all the time
пості́йно
All told, he took this exam three times.
Загалом він складав цей іспит тричі.
all-time
непереве́ршений
an amount/a length of time
кількість часу
any time
у будь-який час
any time
хоч коли
any time [now]
з хвилини на хвилину
any time [now]
от-о́т
arrival time
час прибуття
[as] time passes/goes by
з плином часу
at a time
за раз
at Christmas time
на Різдво
at no time
ні разу
At no time did we get this message.
Ми ніколи не отримували це повідомлення.
at one time
коли́сь
at one time
певний час
at one time
я́ко́сь
at one’s time of life
за чиїхсь часів
at the best of times
за кращих часів
at the best of times
у кращі часи
at the same time
водно́час
at the same time
одноча́сно
at the same time
проте́
at the time of (sb, sth)
у часи (кого, чого)
at times
ча́сом
at times
час від часу
be a question of time
бути питанням часу
be a waste of time/money
бути тратою часу / грошей