Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: terren che voglia tempo e uom modo non te ne impacciare.
terren che voglia tempo, e uom che voglia modo, non te ne impacciare