Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: spring a surprise on sb.
spring a surprise [on sb]