Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

sapere[sa-pé-re]
 1. v.  (p.p. saputo)  (також [арх.] savere) 
  1.  (qc) 
    
   (що)
   ;
    
   ([заст.]; що)
  2.  (di qc) 
   1.  
    (з чого)
    ;
     
    (на чому, рідко з чим)
   2.  
    (що, про що)
    ([жарт.] або [ірон.])  sapere di latino ([жарт.] або [ірон.]) ([[humorous]] або [[ironic]] ) - бути освіченим
  3.  (qc) 
    
   (про кого, що; зі спол. що і без додатка)
   ;
    
   (про кого, що; зі спол. що і без додатка)
   Син.: venire a sapere
  4.  (qc, fare qc) 
    
   (що, що робити)
   ;
    
   (що, що робити)
   ;
    
   (що, що робити)
   ;
    
   (що, що робити)
  5.  (fare qc; вжив. як модальне дієсл.; може мати доп. дієсл. essere) 
    
   (що робити)
   ;
   Син.: potere
  6.  (di qc) 
   1.  
    (який)
  7.  (di qc) 
   1.  
    (чим)
   2.  ([рідк.]) 
  8.  (di qc) 
  9.  (qd, qc) 
  10.  ([арх.]) 
  11.  ([арх.]) 
   1. Син.: provarsi, tentare
  12.  ([арх.]; qc) 
  13.  ([арх.]; di uno strumento) 
    
   (на музичному інструменті)
  14.  ([арх.]; qd) 
    
   (кого)
   ;
  15.  ([арх.]; fare qc; вжив. у заперечних реч.) 
    
   (що робити)
   ([арх.])  non so credere ([арх.]) ([[archaic]] ) - я не хочу вірити
 2. s. m.  (pl. saperi)
  1. Син.: scibile, cultura

**********