Словосполучення (звороти), що містять слово «sapere» у категорії «загальна лексика»
‒ Signori, di ciò che iersera vi fu fatto so io grado alla fortuna più che a voi... (Giovanni Boccaccio)
‒ Панове, ‒ одповів на те мессер Торелло, ‒ те, що я зробив для вас учора ввечері, завдячую я більше фортуні, аніж вам... (Пер. М. Лукаша)
ad averlo saputo
якби ж я (ти, він тощо) знав [раніше]
ad averlo saputo
якби знати
ad averlo saputo
якби (коли б) знаття
Ad averlo saputo in tempo, l’avremmo avvisata.
Якби ми знали раніше, то попередили б її.
Ad averlo saputo non ti avrei lasciata sola.
Якби я був знав, то не залишив би тебе саму.
Adesso so che è stato lui ad uccidere Laura.
Тепер я знаю, що це він убив Лауру.
Anche se sapessi il suo nome, non te lo direi.
Навіть якби я знав її ім’я, я б тобі його не сказав.
bisogna (dovete) sapere che
важливо знати, що
bisogna (dovete) sapere che
необхідно сказати, що
Che io sappia, Beatrice è già sposata.
Скільки мені відомо, Беатріче вже одружена.
che ne so
звідки мені знати
che ne so
хіба я знаю
che so ([fam.] chessò)
можли́во
che so ([fam.] chessò)
напе́вно
chi sa
хто його знає
chi sa
хто́зна
chi sa chi si crede di essere
він (вона) думає про себе бозна-що
Chi sa perché è andato via.
Хто його знає, чому він пішов геть.
Come tu sai, non lavoro più alla Fiat.
Як тобі відомо, я більше не працюю на "Фіаті".
Dio sa quando
бог зна, коли...
Dio sa quando
хто зна, коли...
Dio sa se
бозна чи...
Dio sa se
хтозна чи...
Dio sa se non dico la verità!
Хай мене грім поб’є, якщо кажу неправду!
È buono! Assaggialo, e mi saprai dire!
Це смачно! Спробуй і скажеш, чи це так.
È meglio portare un po’ d’acqua con noi, non si sa mai.
Краще взяти з собою трохи води, хіба мало що може статися.
È meglio uscire adesso, sai mai che ci sia troppa gente.
Краще вийти зараз, бо раптом там буде багато людей.
È molto utile saper abbonacciarsi in qualsiasi situazione.
Це дуже корисно ‒ вміти заспокоюватися у будь-якій ситуації.
È partita senza che io lo sapessi.
Вона поїхала, а я навіть не знав.
è saputo da tutti
усім відомо
È un uomo che sa.
Це розумний чоловік.
far sapere
давати знати  (що кому)
far sapere
доводити до відома  (що, чийого)
far sapere
повідомля́ти  (кого про що, кому що)
far sapere
сповіща́ти  (кого, що (рідко кому, чому) що (про кого, що))
farò quanto so e posso
я зроблю все можливе
farò quanto so e posso
я зроблю все, що можу (що змога, що спромога, що сила)
Già lo sapevo che non potresti passare l’esame.
Я так і знала, що ти не зможеш скласти іспит.
Giacché voui saperlo, ti dirò questo che ne so io.
Якщо ти хочеш про це знати, я тобі розкажу те, що мені відомо.
hai (avete) da sapere
ти мусиш (ви мусите) знати
hai (avete) da sapere
тобі (вам) слід знати
Il pane sa di bruciato.
Хліб має присмак горілого.
il saper vivere
знання доброго звичаю
il sapere medievale
середньовічна система знань
In casi come questi, non si sa mai cosa dire.
У таких випадках ніколи не знаєш, що говорити.
In coscienza, non so cosa dire.
Справді, я не знаю, що казати.
In tutti i casi, lo sapremo domani.
В усякому разі, ми дізнаємося про це завтра.
Io seppi tanto fare, che io costassù ti feci salire; sappi tu ora tanto fare, che tu ne scenda. (Giovanni Boccaccio, "Decameron")
Я зумів загнати тебе на вишку, зумій же тепер із неї злізти. (Пер. М. Лукаша)
Io stesso ho appena saputo!
Навіть я тільки дізнався!