Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: pay sb a call visit.
pay [sb] a call/visit
  1. phr.
    1.  (pay (sb) a call/visit to sth)