Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: make out.
make out
 1. phras. v.
  1.  (make sb/sth out або make out what/how/why etc) 
    
   (кого, що)
   ;
    
   (кого, що)
   Син.: discern, perceive
  2.  (make sb/sth out або make out what/how/why etc) 
    
   (кого, що)
  3.  (sth або make sb/sth out) 
    
   (що; вписувати у бланк тощо)
   Син.: write out
  4.  (вжив. з інфінітивом або підрядним реченням)   (sb або make sb/sth out) 
   Син.: prove, show, affirm
  5. Син.: pretend
  6.  ([розм.]) 
  7.  ([Пн. США]) 
   1. Син.: neck, pet, fondle
   2. Син.: have sex, make love
  8.  (sth) 
   Син.: conclude
  9.  (sth) 
Словосполучення (звороти), що містять  "make out"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 22
розм.
Кількість фраз: 1
розм., амер.
Кількість фраз: 1
розм., амер., фразеол.
Кількість фраз: 1
заст., жарт., фразеол.
Кількість фраз: 1
амер., фразеол.
Кількість фраз: 1