Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

loro[ló-ro]
 1. pron.
  1.  (pron. pers.) 
   1.  (особливо – у розмовній мові) 
   2.  ([літ.]; [форм.])   (зазвичай – з великої літери: Loro) 
   3.  ([канц.]; [літ.]) 
    ([канц.]; [літ.])  il di loro padre ([канц.]; [літ.]) ([[bur.]]; [[lit.]] ) - їхній батько
  2.  (pron. poss.) 
   1.  (завжди з означеним артиклем) 
 2. agg.  (pl. m. loro; f. loro, pl. f. loro)
  1.  (часто – з великої літери: Loro) 
si[si]
 1. pron.
   1. (для себе)
   1.  ([літ.]) 
   2.  ([розм.], особливо [тоск.]) 
    ([розм.], особливо [тоск.])  Noi si parte domani ("Lo Zingarelli"). ([розм.], особливо [тоск.]) ([[inf.]], особливо [[tosc.]] ) - Ми завтра їдемо.
  1.  ([плеонаст.]) 
 2. s. m.  (pl. si)
  1.  ([муз.]) 
   сі (с.)
   (нота)
li[li]
 1. avv.
 1. avv.
se