Словосполучення (звороти), що містять слово «loro» у категорії «міфологія»