Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: get have sb by the short and curlies.
get (have) sb by the short and curlies