Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: be all one to.
Словосполучення (звороти), що містять  "be all one to"
Кількість фраз: