Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Nella stanza ci sono due finestre ambedue danno alla strada.
Nella stanza ci sono due finestre, ambedue danno alla strada.