Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

dare[dà-re]
 1. v.  (p.p. dato)  (доп. дієсл. avere) 
  1. tr. 
   перех.   
   (що)
  2. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   Син.: dedicare
  3. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   Син.: prestare
  4. tr. 
   перех.   
   (що)
   Син.: porgere
  5. tr. 
   перех. і неперех.  ;
   Син.: pagare, retribuire
  6. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
    (звання, премію тощо) 
  7. tr. 
   перех.   
   (що)
   Син.: offrire, procurare
  8. tr. 
   Син.: cedere
  9. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
   Син.: organizzare, indire
  10. tr. 
   перех.   
   (що)
   Син.: comunicare
  11. tr. 
   перех.   
   (чого)
   ;
   перех.   
   (що)
   Син.: augurare
  12. tr. 
   перех.   
   (що)
   Син.: infliggere
  13. tr. 
   неперех. 
  14. tr. 
   перех.   
   (що)
   Син.: causare, determinare
  15. tr.   ([матем.]) 
  16. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
  17. tr.   (dare a, da + inf.) 
   перех.  ;
    (що робити) 
   Син.: fare
  18. tr. 
  19. tr.   (dare per + прикм.) 
   перех.   
   (яким, за якого)
   ;
   перех.   
   (яким, за якого)
   ;
   перех.   
   (яким)
  20. intr.   (su qc)   (доп. дієсл. avere) 
    
   (на, у що)
   ;
    
   (на, у що)
   Син.: essere rivolto, guardare
  21. intr.   (su qc)   (доп. дієсл. avere) 
   1.  (про річку, струмок) 
    Син.: sboccare, confluire
   2.  (про дорогу, вулицю, стежку тощо) 
  22. intr.   (su qc) 
   1.  
    (до чого)
   2.  
    (до чого)
   Син.: tendere
  23. intr.   (in qc) 
    
   (чим)
   ;
  24. intr.   (in qc) 
   неперех.   
   (по чому, у що, об що)
   ;
   перех. і неперех.   
   (по чому, у що, об що)
   Син.: urtare, colpire
  25. intr.   (in qc) 
    
   (об що, у що)
   ;
    
   (об що)
   ;
    
   (об що, у що)
  26. intr. 
   Син.: rivolgersi
 2. s. m.
  1. Син.: debito
  2.  ([бухг.]) 
darsele
 1. v.  (p.p. datosele)  
  1.  (одне з одним) 
   Син.: picchiarsi
da[da]
 1. prep.  (у поєднанні з означеним артиклем утворює форми: prep. art. m. sing.: dal, dallo; m. pl. dai, dagli; f. sing.: dalla; f. pl.: dalle) 
  1.  (уживається на позначення перебування в певному місці) 
   1.  (здебільшого перед назвами істот) 
     
    (+ р. в.)
    ;
     
    (+ р. в.)
  2.  (уживається на позначення руху в напрямку з певного місця, також у перен. знач.) 
   1.  
    (+ р. в.)
    ;
     
    (+ р. в.)
    ;
     
    (+ р. в.)
  3.  (уживається на позначення руху в напрямку до певного пункту призначення) 
   1.  (здебільшого перед назвами істот) 
     
    (+ р. в.)
  4.  (уживається на позначення проходження крізь щось)   (здебільшого з дієсловом passare) 
    
   (+ з. в.)
   ;
    
   (+ з. в.)
   ;
    
   (+ з. в.)
   ;
    
   (+ з. в.)
   1. Leonardo da Vinci - Леонардо да Вінчі ( з міста Вінчі в Тоскані )
  5.  (уживається на позначення відстані) 
    
   (+ р. в.)
   ;
    
   (+ р. в.)
  6.  (указує на причину, особливо з дієсловами, що позначають відчуття) 
    
   (+ р. в.)
   ;
    
   (+ р. в.)
   ;
    
   (+ р. в.)
   ;
    
   (+ р. в.)
   ;
    
   (+ р. в.)
   1.  ([підсил.]) 
  7.  (у сполученні з дієсловом в інфінітиві) 
  8.  (уживається в значній кількості зворотів тощо) 
Категорії словосполучень (зворотів), що містять  "danno"
Загальна лексика (646) Іронічне значення (1) Простомовне (9)
Архаїзми (246) Кулінарія (1) Регіоналізми Центральної Італії (1)
Ботаніка (9) Ливарна справа (1) Релігія (2)
Військово-морський флот (1) Література (55) Рідковживані слова (2)
Військово-оборонна галузь (2) Літературна (книжкова) мова (9) Розмовна мова (1)
В’язання (2) Механіка (1) Сільське господарство (1)
Деревообробна та целюлозно-паперова галузь (1) Мисливство (1) Спорт (1)
Евфемізми (18) Морська тематика (7) Торгівля (1)
Жаргонізми й арготизми (сленг) (8) Народні назви (птахів, рослин тощо) (5) Тосканські регіоналізми (57)
Жартівливе (9) Неграмотне (1) Фамільярні слова (15)
Залізничний транспорт (1) Переносне значення (27) Фразеологізми (крилаті вислови) (568)
Застарілі слова (68) П’ємонтські регіоналізми (1) Футбол (3)
Зневажлива лексика (2) Південноіталійські регіоналізми (1)
Ігри (1) Прислів’я та приказки (77)