Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: I wait for Mike to run my new car engine in Then will be able drive myself.
I wait for Mike to run my new car engine in. Then I will be able to drive myself.