Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: È una vita che Mario non parla con me.
È una vita che Mario non parla con me.