Про нас

«Kyiv Dictionary» – українська освітня компанія, що розпочала свою діяльність 2016 року. Ми базуємося в Києві та розробляємо словникову й іншу освітню продукцію для українського ринку. Усі наші матеріали доступні в електронному варіанті на офіційному сайті компанії задля максимального комфорту користувачів. Нині інтернет-ресурс «Kyiv Dictionary» стабільно посідає місце серед провідних за відвідуваністю словників в Україні, а компанія стрімко розвивається та підкорює нові вершини.

Напрямки діяльності

Сьогодні «Kyiv Dictionary» провадить свою діяльність на низці напрямків:

 1. Укладання словників. Нині ми розробляємо два основні типи словників:

  1. Перекладні словники: англійсько-український, французько-український, італійсько-український та латинсько-український;

  2. Правописні словники: український, англійський, французький, італійський.

 2. Мовна консультація. Ми регулярно відповідаємо на запитання читачів, пов'язані з мовою, публікуючи докладні статті.

 3. Розробляння граматичних матеріалів. Сьогодні в словникові доступні унікальні граматичні матеріали наукового рівня з української, англійської, французької та італійської мов.

 4. Супутні освітні сервіси. На сайті компанії доступний широкий додатковий функціонал. Його призначення – полегшити вивчення мов та їх практичне використання.

Наша мета

Мета «Kyiv Dictionary» – створення сучасних і постійно оновлюваних перекладних та правописних словників, що запровадять цілком новий стандарт якості в українській лексикографії.

Наше бачення

Ми прагнемо створювати словники, що розвиватимуться з покоління в покоління, поступово накопичуючи та збагачуючи створену раніше спадщину. Комплексний фаховий підхід до укладання словникових видань ми вбачаємо за необхідну передумову для становлення «Kyiv Dictionary» як провідної лексикографічної компанії в Україні в прийдешні роки й десятиліття.

Наші цінності

– Професійність. Словники «Kyiv Dictionary» укладають тільки фахівці в галузі філології та інших сферах.

– Унікальність. Наявні в словникові матеріали унікальні, оскільки кожну статтю ми створюємо індивідуально, опрацьовуючи велику кількість академічної літератури.

– Відкритість. Наші словники ми укладаємо в режимі реального часу. Щодня користувачі мають змогу бачити, як розвиваються наші видання та яких результатів ми досягаємо.

– Сучасність, що ґрунтується на традиціях. Дбайливе шанування традицій українського словникарства – це підвалина для відбиття в наших словниках питомих рис і тенденцій сьогодення.

– Єдність. Наші лексикографи – це обличчя й душа наших словників. Ми об’єднані спільною мрією та працюємо пліч-о-пліч задля її втілення.

Автори

Томіленко Оксана Василівна

Голова відділу італійської лексикографії та перекладу імені Тулліо Де Мауро «Kyiv Dictionary».

Магістр філології (романські мови та літератури (переклад включно): італійська філологія, англійська мова та переклад); закінчила з відзнакою навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 2019 року, захистивши магістерську роботу на тему «Займенникові дієслова італійської мови в синхронії та діахронії».

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з італійської мови 2015–2016 навчального року.

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, редактора-консультанта на граматичному напрямку, відповідальна за гармонізування лексикографічних і правописних стандартів. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Італійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Український правописний словник;

– Італійський правописний словник.

Сфери захоплень: італійська мова та лексикографія, теоретична та прикладна граматика італійської та української мов, корпусна лінгвістика, гармонізування української спеціальної термінології, література.

Приймак Дмитро Михайлович

Голова відділу української лексикографії, граматики та перекладу імені А. Ю. Кримського.

Аспірант філології (перекладознавство) Київського національного лінгвістичного університету; виконує написання дисертації на тему «Принципи укладання двомовних термінологічних словників: перекладацький аспект (на матеріалі англійської, французької, італійської та української мов)».

Магістр міжнародної економіки; закінчив з відзнакою навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана 2011 року, захистивши магістерську роботу на тему «Аналіз діяльності ТНК на стадії банкрутства».

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з французької мови 2007–2008 та 2008–2009 навчальних років.

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, граматичних матеріалів. Відповідальний за розроблення супутніх мовних сервісів. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Український правописний словник;

– Англійсько-український словник;

– Французько-український словник;

– Італійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Англійський, французький та італійський правописні словники.

Сфери захоплень: українська, французька, італійська, англійська мови, перекладне словникарство, теоретична граматика, гармонізування української спеціальної термінології, спеціальний переклад, міжнародна економіка, спорт.

Опубліковані наукові праці:

 1. Pryimak D. Exotic Plural Forms of Foreign Currency Names in English, French, and Italian: Grammatical, Lexicographical, and Translation (from/into Ukrainian) Perspectives. Studies about Languages. 2019. No. 35. Pp. 5–20.

 2. Приймак Д. М. Прикметники з компонентами -видний, -подібний в українській термінології та перекладному словникарстві. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2019. № 11. С. 118–124.

 3. Приймак Д. М. Протистояння запозиченням у сучасному французькому термінотворенні: досвід для України. Львівський філологічний часопис. 2019. Вип. 5. С. 115–121.

 4. Приймак Д. М. Вторинність і плагіат як передумови низької якості іншомовно-українських словників (на матеріалі англійсько-, французько- та італійсько-українських видань). Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». 2019. Том 22. № 1. С. 123–152.

 5. Приймак Д. М. Особливості перекладу італійських правничих термінів amministratore di sostegno, tutore, curatore й дотичної термінології. Південний архів (філологічні науки). 2019. № 77. С. 85–90.

 6. Приймак Д. М. Розроблення англійсько-українських онлайн-словників: сучасний стан і перспективи. Іноземна філологія. 2018. № 131. С. 46–59.

 7. Приймак Д. М. Проект Українського правопису 2018 р. як актуалізація традиційних правописних норм: нагальність змін та проблематика. Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». 2018. Том 20. № 2. С. 110–118.

Ковальчук Зоряна Юріївна

Голова відділу англійської лексикографії, перекладу та соціальної комунікації «Kyiv Dictionary».

Магістр філології (класичні мови (латинська, давньогрецька) та англійська мова); закінчила з відзнакою навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 2019 року, захистивши магістерську роботу на тему «Вербалізація уявлень про жінку в елліністичній та ранньохристиянській літературі: компаративний вимір».

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, редактора-консультанта на граматичному напрямку, відповідальна за розвиток соціальної комунікації. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Англійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Український правописний словник;

– Англійський правописний словник.

Сфери захоплень: англійська мова та лексикографія, класичні мови, художній переклад фільмів, побудова зв’язків із громадськістю та комунікація в соціальних мережах, активний відпочинок.

Інші автори

Активну участь в укладанні словників раніше брали: Хомкович М. В. (французько-український словник, французький правописний словник), Гриценяк С. О. (французько-український словник, французький правописний словник, латинсько-український словник), Роїк П. Д. (технічний функціонал словників, консультації в галузях математики, статистики, інформаційних технологій).

Принципи укладання словників

Новизна та індивідуальний підхід. Усі словники компанії «Kyiv Dictionary» ми створюємо «із чистого аркуша». Це означає, що від самого початку в словниках не було нічого: весь матеріал укладачі вибудовують поступово, опрацьовуючи кожну окрему словникову одиницю. Для створення однієї статті може бути використано 100 джерел і більше. Такий підхід вимагає значних часових витрат, однак лише він дозволяє досягти цілком нової для сучасної української лексикографії якості.

Використання достовірних джерел. Ми не використовуємо як джерела жодні наявні іншомовно-українські словники, які пересичені плагіатом, неякісними та автоматично згенерованими перекладами. Також ми не послуговуємося жодними «соціальними» словниками та енциклопедіями, наповнюваними користувачами. Для укладання видань «Kyiv Dictionary» ми користуємося лише тими джерелами, які мають усі формальні атрибути академічності та на практиці засвідчили свою високу якість.

Розвиток у реальному часі. Ми прагнемо створювати докорінно нові за своєю якістю словники, що відрізнятимуться від доступних в Україні «разових» видань без традицій. Для цього потрібні роки копіткої праці. Весь цей шлях ми хочемо пройти разом з нашими користувачами, що стануть частинкою нашого бренду та нашої корпоративної філософії. Тому за процесом створення всіх видань «Kyiv Dictionary» ви можете стежити в режимі реального часу. На головній сторінці сайту завжди можна переглянути оновлювану стрічку опрацьованих статей. Якщо ви не знайшли певного перекладу в словнику, це значить, що ми ще не опрацювали відповідного слова, однак ми обов’язково зробимо це невдовзі.

Якість і повнота. Усі статті ми створюємо з глибинним опрацьовуванням як базової лексики, так і спеціальної термінології. Окремі словникові статті ми надаємо не лише до кожної лексеми, а й до кожного словосполучення та фрази, завдяки чому спрощується сприйняття відповідної інформації та забезпечується високий рівень реферативної зручності видань. Усі статті містять примітки, пояснення та супутню інформацію, що якнайкраще розкривають зміст відповідної реєстрової одиниці.

Орієнтація на довгострокову перспективу. Оскільки наші словники розвиваються щодня й щогодини, ми виробляємо відповідну структуру, яка дозволить послідовно збагачувати наше надбання впродовж років і десятиліть.

Наші видання

 1. Приймак Д. М., Томіленко О. В. Мовна консультація. Київ : Київський словник, 2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/linguistic-advice/.

 2. Ковальчук З. Ю., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Англійсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/english-ukrainian.

 3. Томіленко О. В., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Італійсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/italian-ukrainian.

 4. Хомкович М. В., Гриценяк С. О., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Французько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2019. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/french-ukrainian.

 5. Ковальчук З. Ю., Томіленко О. В., Приймак Д. М. та ін. Kyiv Dictionary. Латинсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/latin-ukrainian.

 6. Приймак Д. М., Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. та ін. Kyiv Dictionary. Правописний словник української мови. Київ : Київський словник, 2016–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/ukrainian/.

 7. Ковальчук З. Ю., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник англійської мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/english/.

 8. Томіленко О. В., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник італійської мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/italian/.

 9. Хомкович М. В., Гриценяк С. О., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник французької мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/french/.

Elenco delle abbreviazioni

A

abusivo = Uso abusivo

accatt. = Accattivante

acust. = Acustica, registrazione sonora e sound engineering

aeron. = Aeronautica

affari = Affari (business)

afr. = Dialetti africani

Afr. orient. = Africa orientale

agric. = Agricoltura

algebra = Algebra

allev. = Allevamento

allev. di cavalli = Allevamento di cavalli

allev. di pollame = Allevamento di pollame

alpinismo = Alpinismo

amer. = Inglese americano

anat. = Anatomia

ancon. = Anconetano

anglic. = Anglicismi

ant. = Antico

Ant. Fr. = Antille francesi

antiq. = Commercio antiquario

antropol. = Antropologia

apicoltura = Apicoltura

appr. = Approvando

arab. = Arabismi

arald. = Araldica

arcaismi = Arcaismi

archeol. = Archeologia

archit. = Architettura

archit. del paes. = Architettura del paesaggio

arme = Arme

arte = Arte

arti marz. = Arti marziali

arti vis. = Arti visive

assicur. = Assicurazione

astron. = Astronomia ed astronautica

aument. = Aumentativo

Australia = Australia

Austria = Austriaco

automob. = Industria automobilistica

automobilismo = Automobilismo

aviaz. = Aviazione

azzard. = Giochi d’azzardo e scommesse


B

badminton = Badminton

balist. = Balistica

balletto = Balletto

banc. = Settore bancario

barese = Barese

baseball = Baseball

batteriol. = Batteriologia

Belgio = Belga

bene imm. = Bene immobile

biblico = Biblico

bibliotecon. = Biblioteconomia

biliardo = Biliardo

biochim. = Biochimica

biofis. = Biofisica

biol. = Biologia

bion. = Bionica

biotecn. = Biotecnologie

bot. = Botanica

bowling = Bowling

bretone = Regionalismi bretoni

bridge = Bridge

brit. = Inglese britannico

burocr. = Linguaggio burocratico


C

caccia = Caccia

calcio = Calcio

campane = Campane

Canada = Canada

canott. = Canottaggio

caraib. = Inglese caraibico

carte = Carte

cattolic. = Cattolicesimo

centr. = Italia centrale

ceramica = Ceramica

Chiesa anglic. = Chiesa anglicana

chim. = Chimica

chirurgia = Chirurgia

ciclismo = Ciclismo

cinema = Cinema

cinologia = Cinologia

circo = Circo

climat. = Climatologia

codicol. = Codicologia

collettivo = Collettivo

commercio = Commercio

comp. = Computer e hardware

cont. = Contabilità e audit

coreogr. = Coreografia

corse di cavalli = Corse di cavalli

cosmet. = Cosmetologia

costr. nav. = Costruzione navale

cricket = Cricket

crist. = Cristianesimo

crist. scient. = Cristianesimo scientista

cristal. = Cristallografia

cucito = Cucito

cul. = Arte culinaria

cult. = Studi culturali


D

dadi = Dadi

dama = Dama (gioco)

demogr. = Demografia

dial. = Dialettale

dial. del Regno Unito merid. = Dialettismi del Regno Unito del Sud

didatt. = Didattica

dimin. = Diminutivi

dir. = Diritto

dir. canon. = Diritto canonico

dir. civ. = Diritto civile

dir. feud. = Diritto feudale

dir. int. = Diritto internazionale

dir. mar. = Diritto marittimo

dir. penale = Diritto penale

disappr. = Disapprovando

dispreg. = Dispregiativi

divert. = Divertimenti


E

eccles. = Ecclesiastico

ecol. = Ecologia

econ. = Economia

econometr. = Econometria

edil. = Edilizia

educ. = Educazione

elettrochim. = Elettrochimica

elettron. = Elettronica

embriol. = Embriologia

energ. elettr. = Energia elettrica

enfat. = Enfatizzato

entom. = Entomologia

erot. = Erotica

esager. = Esagerato

esot. = Esoterismo ed astrologia

estraz. del sale = Estraz. del sale

etnol. = Etnologia

eufem. = Eufemistico


F

fam. = Familiare

fantascienza = Fantascienza

farm. = Farmaceutica e farmacologia

ferrov. = Ferrovie

fig. = Figurale

filos. = Filosofia

fin. = Finanze

fis. = Fisica

fis. nucl. = Fisica nucleare

fisiol. = Fisiologia

fitopat. = Fitopatologia

folcl. = Folcloristico

fonderia = Fonderia

fonet. = Fonetica

footb. amer. = Football americano

forex = Forex

formale = Formale

fortif. = Fortificazioni

foto = Fotografia

Fr. merid. = Francia meridionale

Fr. settentr. = Francia settentrionale

fran. = Parole prese in prestito dal francese

franc. del Maghreb = Francese del Maghreb

friul. = Friulano

fumetti = Fumetti


G

gallese = Gallese

gard. = Gardinaggio

gener. = Tematica generale

genet. = Genetica ed ingegneria genetica

geodesia = Geodesia

geofis. = Geofisica

geogr. = Geografia

geol. = Geologia

geom. = Geometria

gergo = Gergo

gergo carcer. = Gergo carcerario

gergo in rima = Gergo in rima

gergo mil. = Gergo militare

ginecologia = Ginecologia

ginnast. = Ginnastica

giochi = Giochi

giochi di log. = Giochi di logica

giochi per comp. = Giochi per computer

giorn. = Giornalismo

golf = Golf

gramm. = Grammatica


H

hockey su ghiaccio = Hockey su ghiaccio

hockey su prato = Hockey su prato


I

idrodinam. = Idrodinamica

immun. = Immunologia

ind. = Industria

ind. alim. = Industria alimentare

ind. chim. = Industria chimica

ind. della stampa = Industria della stampa

ind. legg. = Industria leggera e tessile

ind. min. = Industria mineraria

India = India

India occ. = India occidentale

inf. = Informale

infant. = Parole infantili

ing. el. = Ingegneria elettrica

ing. mecc. = Ingegneria meccanica

ingegn. chim. = Ingegneria chimica

Ingh. = Inghilterra

Ingh. del Nord = Inghilterra del Nord

Ingh. sud-orient. = Inghilterra sud-orientale

ingl. della Malaysia = Inglese della Malaysia

ingl. dell'Asia merid. = Inglese dell'Asia meridionale

ingl. delle Filippine = Inglese delle Filippine

ingl. dello Sri Lanka = Inglese dello Sri Lanka

Int. = Internet

intens. = Intensificando

ippica = Ippica

irl. settentr. = Irlandese settentrionale

Irlanda = Irlanda

iron. = Ironico

istologia = Istologia

IT = Tecnologia dell’informazione e software

It. merid. = Italia meridionale


J

judo = Judo


L

lacrosse = Lacrosse

lat. = Latinismi

lavoro a maglia = Lavoro a maglia

legno = Lavorazione del legno ed industria cartaria

letter. = Letterario

letteratura = Letteratura

ling. = Linguistica

Lione = Regionalismi di Lione

loc. = Locuzione

logica = Logica

logist. = Logistica

lotar. = Regionalismi lotaringi

lotta = Lotta

Lussemburgo = Lussemburgo


M

manag. = Direzione aziendale (management)

mar. mil. = Marina militare

maritt. = Tematica marittima

market. = Marketing e pubblicità

marxismo = Marxismo

matem. = Matematica

mecc. = Meccanica

med. = Medicina

metall. = Metallurgia

meteor. = Meteorologia

metrica = Metrica

metrol. = Metrologia

micol. = Micologia

microbiol. = Microbiologia

microel. = Microelettronica

microscopia = Microscopia

Midland am. = Midland americano

Midland del Sud = Midland del Sud

Midlands ing. = Midlands inglesi

mil. = Termini militari

milan. = Milanese

mineral. = Mineralogia

mitol. = Mitologia

mitol. greca = Mitologia greca

mobili = Industria dei mobili

moda = Industria della moda

mus. = Musica


N

nanotecn. = Nanotecnologie

nome volg. = Nomi volgari (uccelli, piante ecc.)

non tipico = Non tipico

numism. = Numismatica

nuoto = Nuoto

nuoto art. = Nuoto artistico

Nuova Cal. = Nuova Caledonia

NZ = Nuova Zelanda


O

oceanogr. = Oceanografia

odont. = Odontoiatria

offens. = Offensivo

oref. = Oreficeria (gioielleria)

ornit. = Ornitologia

osceno = Osceno

ospit. = Ospitalità

ottica = Ottica


P

paleont. = Pleonastico

pallacan. = Pallacanestro

pallavolo = Pallavolo

paracadut. = Paracadutismo

parlato = Lingua parlata

patt. artist. = Pattinaggio artistico

pedag. = Pedagogia

pesca = Pesca e piscicoltura

petr. e gas = Petrolio e gas

piemontese = Piemontese

pisano = Pisano

poet. = Poetico

poker = Poker

polit. = Politica e scienze politiche

polo = Polo

pop. = Popolare

produzione = Produzione

profum. = Profumeria

progett. di strade = Progettazione di strade

prosodia = Prosodia

prov. = Proverbi

psicanalisi = Psicanalisi

psichiatria = Psichiatria

psicol. = Psicologia

pugilato = Pugilato

pugliese = Pugliese

pyrotecn. = Pyrotecnica


Q

Quebec = Quebec


R

radio = Radio

raro = Raro

region. = Regionale

Regno Unito del Nord = Regno Unito del Nord

rel. int. = Relazioni internazionali

relig. = Religione

retorica = Retorica

ricamo = Ricamo

ricercato = Ricercato

ristor. = Ristorazione

robot. = Robotica

rom. = Regionalismi romani

rugby = Rugby

rur. = Rurale


S

Savoia = Savoia

scacchi = Scacchi

scherma = Scherma

sci = Sci

Sci alpino = Sci alpino

sci nautico = Sci nautico

scienza = Scienza

scolast. = Scolastica

scort. = Scortese

Scozia = Scozia

scritto = Lingua scritta

scultura = Scultura

selv. = Selvicoltura e scienze forestali

senese = Senese

sericolt. = Sericoltura

settentr. = Italia settentrionale

sgramm. = Sgrammaticato

snooker = Snooker

sociol. = Sociologia

solenne = Solenne

spagn. = Parole prese in prestito dallo spagnolo

sport = Sport

squash = Squash

stampa = Stampa

Stati Uniti del Nord = Stati Uniti del Nord

Stati Uniti del Sud = Stati Uniti del Sud

Stati Uniti occident. = Stati Uniti occidentali

statist. = Statistica

stor. = Storia

sudafr. = Sudafricano

svizz. = Svizzero


T

tabacco = Industria del tabacco

tabù = Tabù

teatro = Teatro

tecn. = Tecnica ed ingegneria

telecom. = Telecomunicazione

telev. = Televisione

tennis = Tennis

testol. = Testologia

tiro con l'arco = Tiro con l'arco

titoli = Titoli

topogr. = Topografia

topol. = Topologia

tosc. = Toscano

tr. = transitive

transcarp. = Dialetti della Transcarpazia

trasp. = Trasporto

turismo = Turismo


U

umor. = Umoristico

urbanol. = Urbanologia


V

Vallonia = Vallonia

vecchio stile = Vecchio stile

velismo = Velismo

venez. = Veneziano

veterin. = Medicina veterinaria

virologia = Virologia

vitic. = Viticoltura e vinificazione

volg. = Volgare

vulcanol. = Vulcanologia


W

whist = Whist


Z

zool. = Zoologia