Словосполучення (звороти), що містять слово «volta» у категорії «загальна лексика»
a volta
склепі́нний
a volta
склепі́нчастий
(a) volta a volta
по черзі
a volte
від часу до часу
a volte
вряди́-годи́
a volte
де́коли
a volte
десь-коли́сь
a volte
зрі́дка
a volte
і́нколи
a volte
і́ноді
a volte
коли́-не-коли́
a volte
коли́сь-не-коли́сь
a volte
пере́ймом
a volte
поде́коли
a volte
поро́ю
a volte
уряди́-годи́
a volte
ча́сом
a volte
час від часу
a volte
час до часу
a volte
часа́ми
A volte da tantissimi sforzi non esce nulla.
Часом з купи зусиль нічого не виходить.
A volte mi piace dormire fino al pomeriggio.
Інколи мені подобається спати аж до обіду.
alla volta di
у напрямку  (кого, чого)
ancora una volta
вдру́ге
ancora una volta
за́ново
ancora una volta
зайвий раз
ancora una volta
зно́ву
ancora una volta
знов
ancora una volta
іще раз
ancora una volta
іще́
ancora una volta
удру́ге
ancora una volta
ще
ancora una volta
ще раз
andare (girare) in volta
блука́ти
andare (girare) in volta
броди́ти
andare (girare) in volta
ве́штатися
andare (girare) in volta
ла́зити
andare (girare) in volta
ма́ятися
andare (girare) in volta
мота́тися
andare (girare) in volta
ника́ти
andare (girare) in volta
пле́нтати
andare (girare) in volta
пле́нтатися
andare (girare) in volta
плу́татися
andare (girare) in volta
тиня́тися
andare (girare) in volta
три́ндатися
andare (girare) in volta
шве́ндяти
andare (girare) in volta
шве́ндятися
andare (girare) in volta
шля́тися
c’era una volta
було це ще за старих часів
c’era una volta
давни́м-давно́