Словосполучення (звороти), що містять слово «tiene» у категорії «загальна лексика»
A questo punto, è meglio tenere la lingua a freno.
За таких обставин краще тримати язик за зубами.
abbonacciare (qd) con parole tenere
заспокоювати (когось) ласкавими словами
allevare (tenere) come un figlio
ростити, як власного сина
alta tenuta
парадна форма
andare per terra
впа́сти
andare per terra
упа́сти
cadere a terra
упасти долі
Certi pensano che la Terra sia piatta.
Деякі люди вважають Землю пласкою.
Cosa fanno i tuoi genitori? ‒ Tengono un albergo nel centro storico.
Чим займаються твої батьки? ‒ Вони завідують готелем в історичному центрі міста.
Gli italiani tengono la città.
Італійці захопили місто.
Hai visto l’amico? Sta tenendo Marta per mano.
Ти його бачила? Він тримає Марту за руку.
Ho visto Giorgio e Francesco. Quest’ultimo teneva sottobraccio una piccola valigia.
Я побачив Джорджо і Франческо. Останній тримав під пахвою невеличку валізу.
il diametro della Terra
діаметр Землі
il nodo non tiene
вузол розв’язується
il pianeta Terra
планета Земля
La sua intelligenza tiene di soprannaturale.
Його розум має в собі щось надприродне.
l’albero si abbarbica alla terra
дерево пускає коріння в землю
L’esperienza dice che è meglio tenere tutto segreto.
Досвід учить, що краще все тримати в таємниці.
Marco teneva suo fratello in conto del migliore amico.
Брат був для Марко найкращим другом.
mettere (tenere) a erba
використовувати як пасовище  (що; про ділянку землі)
Mi costa caro tenere la lingua a freno quando li incontro.
Мені складно тримати язик за зубами, коли я їх зустрічаю.
prendere terra
приземля́тися
prendere terra
пристава́ти
prendere terra
прича́лювати
Quando un cane guarda qualcosa con attenzione, tiene spesso la coda alta.
Коли пес на щось уважно дивиться, він часто тримає хвіст вертикально.
Siamo insieme da 5 anni, ma lui ancor oggi mi tiene come una principessa.
Ми разом уже 5 років, але він і досі поводиться зі мною, як із принцесою.
stare seduto per terra
сидіти на землі
stare/mettersi/tenere dalla parte di qd
бути на чиємусь боці
stare/mettersi/tenere dalla parte di qd
поділяти чиїсь думки, погляди тощо
tenere / perdere il segno
тримати в голові (забувати) місце, на якому припинилося читання тексту
tenere (avere) famiglia
мати сім’ю
tenere caldo
зберігати тепло
tenere caldo
тримати тепло
tenere caro (qc)
берегти́ (що)
tenere da parte (qc)
відклада́ти (що)
tenere da parte (qc)
залиша́ти (що)
tenere da parte (qc)
приберіга́ти (що)
tenere dalla parte
підтри́мувати  (кого)
tenere il discorso
виголошувати промову
tenere il discorso
мати слово
tenere il pianto (le lacrime)
стримувати сльози
tenere il posto
займати місце (кому)
tenere la destra
триматися правого боку
tenere la destra (la sinistra)
їхати правою (лівою) смугою дороги
tenere la mano morta
повністю розслабити руку
tenere la propria mano
не їхати проти руху
tenere la rotta
дотримуватися курсу
tenere la sinistra
триматися лівого боку
tenere la strada
не з’їжджати з дороги
tenere le mani in tasca (nelle tasche)
тримати руки в кишенях
  • 1
  • 2

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.