Словосполучення (звороти), що містять слово «s» у категорії «загальна лексика»
3 metres etc short of sth
за 3 метри від чогось
a brief/short/slight pause
коротка пауза
a few drops short of a pint
на кілька краплин менше, ніж пінта
a little/short rest
короткий відпочинок
a [noun]’s-eye view
вид (ч.)
a short fuse
тенденція швидко втрачати самоконтроль/не стримуватися
a short memory
короткочасна пам’ять
a short temper
запальна (гарячкувата) вдача
a short time
деякий час
a short while
деякий (якийсь, який) час
a short while
недо́вго
a short/tight leash
під суворим контролем
be caught short
бути поставленим в незручне становище
be caught short
не мати чогось вдосталь
be running short (of/on sth)
закі́нчуватися
be short on
не вистачати  (кому; чого)
be short with sb
бути грубим (неввічливим) з кимось
be strapped/short for cash
не мати достатньо грошей
Come on, life is too short to cry about your ex.
Та ну, життя надто коротке, щоб лити сльози над своїм колишнім.
come short
не досягати мети/цілі
come short
прова́люватися
come short of
бути меншим, ніж
come up short
бути недостатнім
come up short
не досягати
come up short
прова́люватися
come up short
проходити не дуже далеко
cut short
закінчувати раніше, ніж очікується  (що)
cut short
перебива́ти  (кого)
cut short
урива́ти  (кого, що)
fall short
не вистачати  (чого)
fall short
не влучати в ціль
fall short
не досягати  (чого)
fall short
не дотягувати  (до чого)
fall short
не доходити  (до чого)
fall short of expectations
не виправдовувати очікувань
fall short of one’s ideals
не відповідати ідеалам
fall short of the high standards
не дотягувати до високих стандартів
Food supplies were running short.
Запаси їжі закінчувалися.
for short
або скорочено  (стосується абревіатур або прізвиськ)
get short of breath
мати задишку
get/be given short shrift
бути таким, якому приділяють мало уваги і одразу кажуть, що він/вона не має рації
go short
не вистачати  (чого)
go short
не мати чогось вдосталь
go short
терпіти нужду
go short of food
не мати вдосталь їжі
have a long/short life
жити довго/недовго
have a short fuse
мати запальну вдачу
have a short memory
мати погану пам’ять
have a short temper/fuse
мати запальну вдачу
I broke my leg one week short of my wedding.
Я зламала ногу за тиждень до весілля.