Словосполучення (звороти), що містять слово «s» у категорії «загальна лексика»
I make no claim to be a brilliant waitress, but I don’t short-change people at least.
Я не стараюся бути чудовою офіціанткою, але я хоча б не обраховую людей.
I was put on short time.
Мене влаштували на неповний робочий графік.
I won’t go short when my father dies.
Я не терпітиму нужду, коли мій батько помре.
I’m Bob ‒ short for Robert.
Мене звати Боб ‒ це скорочено від Роберт.
in short
одне слово
in short
одним словом
in short
сло́вом
in short/limited supply
такий, якого не вистачає або дуже мало
in the short run
споча́тку
in/within a short space of time
за короткий проміжок часу
in/within a short space of time
ско́ро
Keep your comments short and sweet.
Старайтесь, щоб ваші коментарі були стислі та влучні.
life is too short
вживається, щоб сказати, що комусь не варто гаяти час на речі, які не є важливими
little (nothing) short of
вживається для підсилення
long on sth and short on sth
такий, що багатий на одну якість, але бідний на іншу
long short
нове́ла (ж.)
long story short
сло́вом
long/short/dirty/clean nails
довгі/короткі/брудні/чисті нігті
make short shrift of
швидко впоратися з  (чим)
make short shrift of
швидко покінчити з  (чим)
make short work of
впоратися легко, швидко  (з чим)
make short work of
завдавати поразки  (кому)
make short work of
закінчувати легко, швидко  (що)
make short work of
перемага́ти  (кого)
make short work of
уможливлювати зробити щось легко, швидко
Mary has got the short end of the stick.
Мері опинилася у невигідному становищі.
My idea has been given short shrift, so no wonder I am offended.
Мою ідею обділили увагою, тож не дивно, що я ображена.
Nothing short of a miracle can save your marriage.
Лише диво може врятувати ваш шлюб.
on a short fuse
запальни́й
on a short fuse
такий, що виходить з себе (вибухає)
our time[s]
наші часи
Our town is situated 14 miles short of London.
Наше містечко розташоване за 14 миль від Лондона.
pull up short
вража́ти  (кого; так, що людина перестає робити щось)
pull up short
зупиня́ти  (кого)
pull up short
раптово зупинити транспортний засіб
pull up short
урива́ти  (кого)
pull/bring sb up short
вража́ти  (кого; так, що людина перестає робити щось)
pull/bring sb up short
зупиня́ти  (кого)
pull/bring sb up short
урива́ти  (кого)
quit a week short of graduation
покинути університет за місяць до випуску
run short
бути/мати менше, ніж достатньо
run short of
використо́вувати  (що; повністю)
Sarah is long on looks, but short on brains.
Сара красива, проте обмежена.
sell short
недооці́нювати
sell short
приме́ншувати
She is short on enthusiasm.
Їй бракує ентузіазму.
short and sweet
короткий та приємний (влучний тощо)
short arm
пістоле́т (ч.)
short arm
револьве́р (ч.)
short cut
короткий шлях