Словосполучення (звороти), що містять слово «nel» у категорії «переносне значення»
andare con il vento in poppa
посуватися якнайкраще
andare di bene in meglio
що година, то й новий клопіт (то й нові прикрощі)
andare di bene in meglio
що година, то не легше
andare di bene in meglio
що далі, то гірше (то важче)
andare in calore
виявляти велике сексуальне бажання (про жінку, іноді - про чоловіка)
andare in fregola
виявляти велике сексуальне бажання
andare in là
посува́тися
andarsene in acqua
обливатися потом
andarsene in acqua
піт заливає  (кого)
andarsene in acqua
піт очі заливає  (кому)
andarsene in acqua
сильно пітніти
avere il cuore morto nel corpo
не мати сміливості
avere voce in capitolo
мати авторитет
avere voce in capitolo
мати вплив
cadere (restare) in trappola
дати себе обманути
cadere (restare) in trappola
попастися (пійматися) в пастку
cadere (restare) in trappola
ускочити в лабети
campato in aria
безпідста́вний
campato in aria
необґрунто́ваний
capita anche nelle migliori famiglie
таке могло б трапитися з будь-ким
chiamare in causa
втя́гувати (кого)
chiamare in causa
залуча́ти (кого)
col cuore in mano
від (з) щирого серця
col cuore in mano
з щирим серцем
col cuore in mano
по щирості
col cuore in mano
щи́ро
col cuore in mano
щиросе́рдно
con il vento in poppa
якнайкращим чином
entrare in scena
виходити на сцену
entrare in scena
з’являтися на сцені
entrare in testa
ставати зрозумілим
esser tutto in acqua
обливатися потом
esser tutto in acqua
піт заливає  (кого)
esser tutto in acqua
піт очі заливає  (кому)
esser tutto in acqua
сильно пітніти
essere in alto mare
бути далеко від мети
essere in fiore
процвіта́ти
essere (lottare) in prima linea
ризикувати, не маючи шляху до відступу
essere (navigare) in basse acque (in acque basse)
бути у скруті (притузі, тісноті)
essere (navigare) in basse acque (in acque basse)
бути у трудному (прикрому, сутужному, скрутному) стані (становищі)
essere (trovarsi, navigare) in cattive acque
бути у скруті (притузі, тісноті)
essere (trovarsi, navigare) in cattive acque
бути у трудному (прикрому, сутужному, скрутному) стані (становищі)
fare assegnamento sul grano ch’è in erba
сподіватися на непевний результат
firmare in bianco
брати на себе якийсь обов’язок, не знаючи всієї необхідної інформації
gettare qc in volto (a qd)
викидати на очі (кому що)
gettare qc in volto (a qd)
доріка́ти (кому чим, за що)
giocare in casa
діяти за сприятливих умов
giocare in casa
діяти у сприятливому середовищі
guardarsi intorno (in giro)
розглядати різноманітні варіанти
guardarsi negli occhi
казати правду

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.