Словосполучення (звороти), що містять слово «nel» у категорії «переносне значення»
il terrore lo chiuse in una morsa
він без душі став
il terrore lo chiuse in una morsa
він змертвів (помертвів) зі страху (з остраху, з ляку)
il terrore lo chiuse in una morsa
він остовпів зі страху
il terrore lo chiuse in una morsa
у нього аж душі не стало
in aria
безпідста́вний
in aria
необґрунто́ваний
in bianco
незаве́ршений
in bianco
такий, що не має результату
in capo al mondo
край світу
in capo al mondo
на краю світу
in erba
дебюта́нт (ч.)
in erba
молоди́й
in erba
незрі́лий
in erba
нерозви́нений
in erba
початкі́вець (ч.)
in erba
такий, що перебуває на початковому етапі розвитку
in proprio
беручи на себе відповідальність
in proprio
особи́сто
in ultima istanza
вре́шті-ре́шт
in ultima istanza
кінець кінцем
in ultima istanza
у кінцевому (загальному, остаточному) результаті (підсумку)
la parola gli morì in gola
слово завмерло на його вустах
lasciare qd in (a) secco
покинути напризволяще  (кого)
mettere in croce
гноби́ти (кого)
mettere in croce
докуча́ти (кому)
mettere in croce
му́чити (кого)
mettere in croce
набрида́ти (кому)
mettere un piede in fallo
помили́тися
mettersi in libertà
перевдягтися в зручний одяг
mettersi nei panni (di qd)
поставити себе на чиємусь місці
nel fiore degli anni
у розквіті (у цвіті) сил (літ, віку, років тощо)
nel fiore degli anni
у розповні сили (літ)
nel fiore degli anni
у силі віку
passare in rassegna
аналізува́ти (що)
passare in rassegna
дослі́джувати (що)
passare in rassegna
розгляда́ти (що)
passare in rivista
аналізува́ти (що)
passare in rivista
дослі́джувати (що)
passare in rivista
розгляда́ти (що)
portare in porto (qc)
доводити до успішного завершення (що)
posta in gioco
покладене на карту
salvarsi in corner
ледве врятуватися
salvarsi in corner
ледве ноги винести
segnare in zona Cesarini
зробити що-небудь в останній момент
tornare in sé
схамену́тися
una nuova voce nel campo della narrativa
нова фігура в царині прози (новий письменник)
un’anima in pena
неспокійна людина
volgere nella mente (qc)
заду́мувати (що)
volgere nella mente (qc)
обду́мувати (що)
volgere nella mente (qc)
снувати в голові (що)

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.