Словосполучення (звороти), що містять слово «me» у категорії «розмовна мова»
- I am quitting! ‒ No you don’t!
- Я звільняюсь! ‒ Ні, ти не звільняєшся!
a little bird told me
сорока на хвості принесла
And at that moment I felt asleep ‒ as you do.
І в той момент я заснула ‒ як зазвичай робиш у таких ситуаціях.
And then I asked her to stop making nice with me!
А потім я попросила її перестати удавати з себе дружелюбну!
as if I cared
як ніби мене хвилює
ask me another
спитай щось легше (простіше, інше) (уживається, коли людина не знає відповіді на певне питання)
between you, me, and the bedpost/gatepost/wall
строго між нами
bite me
уживається, щоб сказати, що людина ображена через щось, що їй щойно сказали
can I get
можна мені  (вживається під час замовлень у ресторанах, кафе тощо)
Can I get a coffee please?
Можна мені чашку кави, будь ласка?
Close your bake, and listen to me now!
А зараз стули пельку і послухай!
correct me if I’m wrong
поправте (виправте) мене, якщо я помиляюсь
Could you, like, give me some money?
Чи не міг би ти дати мені трохи грошей?
darned if i know
ох, якби ж я знав (знала)
Do me a favour and get off my back!
Зроби мені ласку ‒ відвали!
[do] you hear [me]?
вживається, щоб на голосити на тому, що мовець каже
Do you think you could pass me my drink?
Ти не міг би подати мені напій?
don’t ‒ me
вживається у проханнях не використовувати певного слова щодо когось
don’t ask me!
а я звідки знаю? (уживається, коли людина не знає відповіді на певне питання)
Don’t be so horrible to me!
Не будь таким грубим зі мною!
don’t get me wrong
не зрозумій (не зрозумійте) мене неправильно
Don’t give me any of your lip!
Не смій зі мною так говорти!
don’t I know it!
чи ж я не знаю!  (вживається на знак згоди)
don’t make me laugh
не сміши (не смішіть) мене  (вживається, коли мовець не погоджується з чимось або не вірить чомусь)
Don’t morning me!
Не добриденькай мені!
don’t remind me
не нагадуй (уживається, коли людина згадує щось, що дратує чи соромить мовця)
don’t talk to me about...
не розказуй мені про... (уживається, коли мовець уже перевірив предмет обговорення на власному гіркому досвіді)
Don’t you ever talk to me again! Understand?
Ніколи зі мною більше не говори? Зрозумів?
dot the i’s and cross the t’s
розставляти крапки над і
for the life of me
хоч убий (заріж)
Get off [me]!
Руки геть [від мене]!
give me a break
та ну (уживається, коли людина не вірить чомусь, заперечує, дратується)
Hannah, do you have to interrupt me every time I speak?
Ханно, ти перебиватимеш мене щоразу, коли я говорю?
He said he would give me a rise. Well, whoop-de-do...
Він каже, що підніме мені зарплату. Ну, таке собі...
He says he’ll give me a rise. Well, whoop-de-doo...
Він каже, що підніме мені зарплату. Ну, таке собі...
He scared the crap out of me.
Він дуже сильно налякав мене.
He’s kidding me, of all the nerve ([UK] of all the cheek)!
Та він знущається з мене, хай йому грець!
Hold that thought! I’ll finish my work and you’ll tell me about it!
Запам’ятай цю думку! Я закінчу роботу, і ти мені розкажеш про це!
how should/do I know?
як я міг (могла) знати?
I am always making a hash of everything!
Я вічно все псую!
I am cool with that.
Я згоден.
I am fierce proud of my son.
Я дуже пишаюся своїм сином.
I am meeting the boss today.
Сьогодні я зустрічаюся з [моїм] начальником.
I am not as black as I’m painted.
Я не така погана, як про мене говорять.
I am not going to help you! Do you hear?
Я не збираюся тобі допомагати? Ти чуєш?
I am sorry I can’t meet you today. I feel a bit all-overish.
Вибач, я не можу сьогодні з тобою зустрітися. Мені трохи нездоровиться.
I am trying to get hold of the main points of his speech, but it’s damn hard to do.
Я намагаюся зрозуміти основні ідеї його промови, але це дуже важко зробити.
I applied for the scholarship, but didn’t get it. It’s just the story of my life!
Я подалася на стипендію, але не отримала її. Це просто історія мого життя!
I ask you!
подумати тільки! (уживається, коли людина здивована чи обурена)
I asked Mary to give me a hand, but she wasn’t having any of it.
Я попросила Мері допомогти, але вона відмовила.

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.