Словосполучення (звороти), що містять слово «is» у категорії «британська англійська»
Are they competing for the wooden spoon?
Вони змагаються за останнє місце?
are you eating for England, Ben?
ти їси за усіх родичів, Бене?
as was
позначає власну назву, яка вживалася раніше (ставиться після такої колишньої назви)
bags I
цур я
be a pig to do, play, etc.
бути таким, що важко зробити, зіграти тощо
be caught short
мати гостру потребу випорожнитися чи помочитися
be for the chop/get the chop
закриватися чи припиняти роботу [незабаром]
be for the chop/get the chop
[ймовірно] втрачати роботу або посаду
be (get) caught in/without
потрапляти у певну ситуацію, з якої складно вийти або у якій людині чогось бракує тощо
be given (get) one’s marching orders
бути звільненим
be given (get) one’s marching orders
бути кинутим  (у стосунках)
be going begging
бути доступним для того, хто хоче
be good, and if you can’t be good, be careful
поводься добре, а як не вийде, то будь обачним (обачною)
be having a moment
мати романтичний момент (про двох людей)
be helping the police with their inquiries
піддаватися допиту, хоча [ще] не бути звинуваченим у злочині
be in a bad temper
мати поганий настрій
be in a muddle/get into a muddle
бути збитим з пантелику
be in a muddle/get into a muddle
бути у безладі
be in a muddle/get into a muddle
плу́тати
be in a paddy/have a paddy
бути засмученим
be in a paddy/have a paddy
зли́тися
be in a paddy/have a paddy
лютува́ти
be in the wars
мати ушкодження
be in/get into a [real] state
бути/ставати брудним
be in/get into a [real] state
бути/ставати нервовим, збудженим, стривоженим
be mad keen on
дуже любити (цікавитися)
be off one’s food
не хотіти їсти
be of/have no fixed abode/address
не мати постійного місця проживання
be on planet Zog
витати (літати) в хмарах
be on the right lines
бути на правильному шляху
be on the telephone
мати телефон вдома чи на роботі
be on the up
збі́льшуватися
be on the up
покра́щитися
[be] on the up and up
іти вгору
[be] on the up and up
ставати більш успішним
be out of (have gone out with) the ark
бути дуже старомодним
be sick
блюва́ти
be taken bad
занеду́жувати
be taken short
бути поставленим в незручне становище
be taken short
мати гостру потребу випорожнитися чи помочитися
be unable to see the wood for the trees
за деревами [й] лісу не бачити (не видно)
be well in there
отримувати користі із ситуації, в якій людина перебуває
be/get done
бути обдуреним  (платити більше, ніж щось коштує)
be/get togged up/out
наряджа́тися
be/have a down on (sb, sth)
ставитися вороже (до кого, чого)
do as you would be done by
стався до інших так, як хотів би, щоб ставилися до тебе
get/be given a rocket
бути прокритикованим
get/be given one’s cards
бути звільненим
get/be shot of
позбува́тися  (кого, чого)
get/be spliced
одру́жуватися
  • 1
  • 2