Словосполучення (звороти), що містять слово «for» у категорії «розмовна мова»
a sight for sore eyes
розрада для очей
And what do you know? He turned up the following evening and asked for forgiveness!
І що ти думаєш? Він з’явився наступного вечора і просив пробачення!
are you eating for England, Ben?
ти їси за усіх родичів, Бене?
ask, cry etc. for the moon
просити про неможливе
ask for it
заслуго́вувати (на щось погане)
be for the chop/get the chop
закриватися чи припиняти роботу [незабаром]
be for the chop/get the chop
[ймовірно] втрачати роботу або посаду
[be] like turkeys voting for Christmas
заганяти себе самого до скрутного становища
[be] like turkeys voting for Christmas
рубати гілку, на якій сидиш
be on the hook for (sth)
бути відповідальним за (що) (у фінансових контекстах)
be riding/heading for a fall
грати(ся) з вогнем
be riding/heading for a fall
самому собі копати яму
be taken for a ride
бути ошуканим
be/get too big for one’s boots
брати про себе [високу] думку
be/get too big for one’s boots
дерти/задерти носа
be/get too big for one’s boots
кирпу гнути
be/get too big for one’s boots
скласти [надто] високу думку про себе
be/get too big for one’s boots
чва́нитися
big up [to/for] sb
уживається, щоб похвалити когось
can’t do sth for toffee
зовсім не вміти
do sth for one’s country (or England etc.)
вживається, щоб сказати, що хтось робить щось з великим ентузіазмом, невтомно
for a start
для початку
for all the world as if/as though/like
один в один як
for all the world as if/as though/like
точно як
for all you care (he, she cares)
тобі (йому, їй) усе одно байдуже
for days
у великій кількості
for donkey’s years
протягом довгого часу
for fair
остато́чно
for fair
по́вністю
for free
безопла́тний
for free
безпла́тний
for the hell of it
щоб повеселитися
for the life of me
хоч убий (заріж)
get a bigger/better etc bang for one’s buck
отримувати щось краще чи цінніше, ніж за що було заплачено чи до чого були докладені зусилля
get/have the hots for
вважати сексуально привабливим  (кого)
get/have the hots for
хоті́ти  (кого)
give sb what for (sb)
вси́пати (кому)
give sb what for (sb)
дати (завдати) гарту (чосу, хлосту, хлости, нагінки, натруски, перегону) (кому)
give sb what for (sb)
дати прочуханки (прочухана) (кому)
give sb what for
перегнати через (на) гречку (кого)
good-for-nothing
ле́дарка (ж.)
good-for-nothing
ліни́вий
have a thing for
дуже любити
have [got] it in for (sb)
бажати зла (кому)
have [got] it in for
ставитися вороже  (до кого)
have it in for (sb)
хотіти ранити чи критикувати (кого)
have no use for (sb, sth)
не любити (кого, чого)
have no use for (sth)
не мати бажання чимсь займатися
have no use for (sb, sth)
не мати терпіння до (кого, чого)
have no use for (sb, sth)
не поважати (кого, чого)

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.