Словосполучення (звороти), що містять слово «as» у категорії «загальна лексика»
- Look! They are performing the same dance as you do. ‒ So they are.
- Дивіться, вони вони виконують той же танець, що і ви. ‒ А й справді.
A therapist diagnosed her as having depression.
Терапевт діагностував їй депресію.
a.k.a. (also known as)
також відомий як
Another police officer has been injured as fighting continued this morning. (’Collins Dictionary’)
Ще одного поліціянта поранено в зіткненнях, які поновилися сьогодні зранку.
as a child
коли був (була) дитиною
as a child
у дитинстві
as a first resort
перш за все
as a first resort
перше всього
as a last/final resort
у крайньому разі
As a manager at PwC, I always strove for better performance.
За перебування на посаді менеджера в "PwC" я завжди прагнув покращити результати роботи.
as a matter of fact
в дійсності
as a matter of fact
наспра́вді
As a young boy he dabbled a little in painting.
В дитинстві він трохи займався малюванням.
as above, so below
те, що вгорі, таке саме, як і те, що внизу (вислів походить від латинського "Quod est inferius est sicut id quod est superius. Et quod est superius, est sicut quod est inferius..." у "Смарагдовій скрижалі", основному тексті герметизму)
as against
про́ти (+ род. відм.)
as always
як завжди
as American as apple pie
типовий для американців
as and when
у міру того як (на позначення майбутніх подій, щодо яких немає впевненості)
as... as the next man
такий же.., як пересічна людина
as <...>as you please
уживається, щоб наголосити на манері виконання чогось,яка дивує
as best one can/may
у міру своєї сили (снаги)
as black as coal
чорний, як сажа
as black as coal
чорний, як смола
as black/dark as pitch
чорний, як сажа (смола)
(as) bold as brass
без належної поваги
(as) bold as brass
без страху
(as) bold as brass
не соромлячись
as chance would have it
так сталося, що
as clean as a whistle
чи́стий
as clean as a whistle
чистий, як сльоза (скло, кришталь)
[as] clear as day
зрозумі́ло
[as] clear as day
я́сно (видно)
As dawn broke, I left.
Коли зарожевів світанок, я пішов.
[as] dry as dust
беземоці́йний
[as] dry as dust
дуже сухий
[as] dry as dust
неціка́вий
[as] dry as dust
нудни́й
as easy as falling off a log
елемента́рно
as easy as falling off a log
зави́грашки
as easy as falling off a log
заі́грашки
[as] easy (simple) as pie
зави́грашки
[as] easy (simple) as pie
заі́грашки
as far as
до (про відстань)
as far as
наскі́льки
as far as I can remember
наскільки я пам’ятаю
as far as I can tell
як мені видається
as few as 5
лише 5
as for (sth, sb)
що́до (+ род. відм.)
As for my work, I will do it later.
Щодо роботи, то я зроблю її пізніше.
as good as <...>
ма́йже