Словосполучення (звороти), що містять слово «One» у категорії «розмовна мова»
get one’s ass kicked
отримати прочуханки
get one’s cards
виліта́ти  (у значенні бути звільненим)
get one’s chequebook out
вживається, щоб сказати, що комусь доведеться багато заплатити
get one’s claws into
казати щось неприємне з метою образити  (кого)
get one’s claws into
контролювати чи впливати на когось
get one’s claws into
почати стосунки з чоловіком, часто щоб контролювати його або отримати щось від нього  (про жінку)
get one’s face on
наносити макіяж
get one’s feet wet
починати робити щось нове
get one’s hands dirty
бруднити руки
get one’s hands on
добира́тися  (ловити когось, на кого хтось злий)
get one’s head around/round
прийма́ти  (що)
get one’s head around/round
розумі́ти  (що)
get one’s hooks into (sb, sth)
чіпля́тися (за кого, що)
get one’s jollies
весели́тися
get one’s jollies
розважа́тися
get one’s kicks from
кайфува́ти  (від чогось поганого, що приносить задоволення)
get one’s knickers in a twist
засму́чуватися
get one’s knickers in a twist
посумні́ти
get one’s knickers in a twist
посумні́шати
get one’s knickers in a twist
роздрато́вуватися
get one’s knickers in a twist
розізли́тися
get one’s knickers in a twist
розлюти́тися
get one’s knickers in a twist
розсе́рдитися
get one’s oats
займатися сексом  (регулярно)
get one’s own back [on sb]
брати реванш
get one’s own back [on sb]
відпла́чувати (кому)
get one’s own back [on sb]
відплачувати злом на зло (кому)
get one’s own back [on sb]
мсти́ти (кому)
get one’s own back [on sb]
мсти́тися (кому)
get one’s own back [on sb]
поквитува́тися (з ким)
get one’s P45
бути скороченим
get one’s wires/lines crossed
неправильно розуміти один одного
get [right] up one’s nose
біси́ти  (кого)
get [right] up one’s nose
дратува́ти  (кого)
get sth out of one’s system
робити щось, що дозволить позбутися сильних, неприємних відчуттів
get sth out of one’s system
робити щось, що дуже хочеться, щоб позбутися бажання це зробити
get up on one’s hind legs
ставати агресивним, впевненим, вольовим тощо
get/be given one’s cards
бути звільненим
get/have one’s bell rung
бути вдареним по голові
get/have sth under one’s belt
досягати (здобувати) щось важливе  (як частину досвіду)
get/lay one’s hands on
брати під контроль  (кого)
get/lay one’s hands on
лови́ти  (кого)
get/pull one’s finger out
переставати гаяти час (або сумніватися) і починати діяти
get/put one’s head down
концентруватися на завданні
get/put one’s skates on
ква́питися
get/put one’s skates on
поспіша́ти
get/sink one’s teeth into
вживається, щоб описати якусь діяльність чи завдання, як складне, але цікаве для виконання
get/sink one’s teeth into
зану́рюватися  (в певну роботу)
get/sink one’s teeth into
продуктивно та енергійно працювати  (над чим)
get/take one’s kit off
знімати одяг