Словосполучення (звороти), що містять слово «Il» у категорії «переносне значення»
la Chiesa del silenzio
церква у країнах з комуністичним ладом
la dolce stagione
весна́ (ж.)
la fine del mondo
катастро́фа (ж.)
la madre antica
Земля́ (ж.)
la notte eterna
вічний сон
la notte eterna
смерть (ж.)
la nuova stagione
весна́ (ж.)
la parola gli morì in gola
слово завмерло на його вустах
la primavera della vita
весна́ (ж.)  (молоді роки)
la primavera della vita
мо́лодість (ж.)
la primavera della vita
ю́ність (ж.)
la saggina ha vita lunga
щастя мудрого триває довго
la secca
смерть (ж.)
la sorella latina
Фра́нція (ж.)
la stagione / il tempo giovane
весна́ (ж.)
la stagione dei fiori
весна́ (ж.)
la stagione novella
весна́ (ж.)
la vecchia guardia
стара гвардія
l’arco degli anni (della vita)
життєва нива
l’arco degli anni (della vita)
життєвий шлях
l’arco degli anni (della vita)
життя́ (с.)
lasciare il segno
залишити відбиток  (на кому, чому)
lasciare il segno
накласти [свій] знак  (на кого, що)
le figlie di Eva
жінки́ (мн.)
le pareti domestiche
рідні стіни
le tue ragioni non tengono
твої аргументи купи не держаться
luci della ribalta
теа́тр (ч.)
masticare le parole
бурмота́ти
morire al mondo
піти в монастир
non è la fine del mondo
нічого страшного не сталося
non è la fine del mondo
це не кінець світу
ora delle streghe
пі́вніч (ж.)
perdere la medaglietta
не бути переобраним (про депутата)
preparare il terreno
створити необхідні умови (для чого)
presentare il fianco al nemico
підставлятися під удар
saggiare il terreno
зондувати ґрунт
saggiare il terreno
спитувати ґрунт
seguire i passi (di qd)
іти чиїм слідом (слідом за ким)
seguire i passi (di qd)
іти́ (за ким, чим)
seguire i passi (di qd)
наслі́дувати (кого, що)
seguire i passi (di qd)
робити робом (чиїм)
seguire i passi (di qd)
у сліди уступати (кому)
seguire la corrente
чинити так, як усі
seguire le orme (di qd)
іти чиїм слідом (слідом за ким)
seguire le orme (di qd)
іти́ (за ким, чим)
seguire le orme (di qd)
наслі́дувати (кого, що)
seguire le orme (di qd)
робити робом (чиїм)
seguire le orme (di qd)
у сліди уступати (кому)
tastare il terreno
зондувати ґрунт
tastare il terreno
спитувати ґрунт

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.