Словосполучення (звороти), що містять слово «All» у категорії «загальна лексика»
- Are you saying I’m fat? ‒ All I’m saying is that this dress looks bad on you.
- Ти хочеш сказати, що я товста? ‒ Я всього лише кажу, що ця сукня тобі не личить.
A baby is crawling on to all fours.
Малюк повзе рачки.
a skirt that comes all the way to the shoes
спідниця, що повністю сягає взуття
a theme that is common to all his novels
спільна тема всіх його романів
above all
понад усе
accommodate the interests of all participants
брати до уваги інтереси всіх учасників
after all
вре́шті-ре́шт
after all
зре́штою
all along
весь час
all along
з самого початку
all at once
одноча́сно
all at once
рапто́во
all at once
ура́з
All boys were crowding round Mark, because he was holding court.
Всі хлопці скупчилися навколо Марка, тому що він був центром уваги.
all but
все, окрім
all but
ма́йже
all change
потяг далі не їде
all comers
уча́сники (мн.)
All contracts were signed, while he was making time with his wife.
Усі контракти були підписані, поки він там розважався зі своєю дружиною.
all creatures great and small
усякі створіння: великі й малі
all day [long]
протягом усього дня
all day [long]
увесь день
all eyes are on
увесь інтерес спрямований на  (кого, що)
all eyes are on
уся увага присвячена  (кому, чому)
All eyes were on me, and my dress left much to be desired at that moment.
Уся увага була присвячена мені, а моя сукня у той момент залишала бажати кращого.
All Fools’ Day
День дурня
All Fools’ Day
День сміху
all for
бути за  (що)
all for
підтри́мувати
All girls in the room were jealous of the new handbag she held in her hand.
Всі дівчата у кімнаті заздрили їй через нову сумочку, яку вона тримала у руці.
all goes according to plan
все йде за планом
All Hallows
День усіх святих  (відзначається 1 листопада)
all hands on deck
присутність усіх обов’язкова
all hands on deck
усі нагору (уживається на кораблі у випадку надзвичайної ситуації)
all in
ви́снажений
all in a day’s work
звичайна річ (про щось складне чи незвичне)
all in all
в цілому
all in all
загало́м
all in all
об’єкт чиєїсь уваги/інтересу
all in good time
на все свій час
all is not lost
ще не все втрачено
all kinds of
всі типи  (чого)
all living things on earth
усі живі істоти на землі
all morning
весь ранок
all my eye and Betty Martin
не вірю
all night long
всю ніч
all of
аж  (для підсилення)
all of
всього лиш  (іронічно)
all of a sudden
вмить
all of a sudden
враз