Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 25.07.2020, 12:01

Розділ «Мовна консультація»

Діджей, стрімінг чи диджей, стримінг?

Запитання

Читачка Ярославна Вознюк запитує: «Чи передаємо ми англійські digital, tinder, DJ, retail, streaming за правилом дев’ятки: диджитал, тиндер, диджей (ulif.org.ua пропонує діджей), ритейл, стримінг?».

Відповідь

Правописна норма [3, с. 122; 2, с. 128] визначає безумовно підхід до написання відповідних іншомовних слів (текст наводимо за редакцією правопису 2019 р.):

И пишемо:

1. У загальних назвах після приголосних д, т, з (дз), с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним (крім й): ди́зель, дина́мо, дипло́м, дире́ктор, мето́дика; інститу́т, матема́тика, сти́мул, тип; пози́ція, фізи́чний; такси́ст, родзи́нка, силуе́т, систе́ма; цисте́рна, ци́фра; режи́м, джигі́т, джинси, джип; чичеро́не; ши́рма, шифр; брига́да, риф, фа́брика.

<…>

Тому в наведених словах (крім тиндер / тіндер, про що окремо зазначаємо нижче), згідно з чинним правописом, у будь-якому разі слід уживати літеру и: диджей, стримінг тощо.

Аналізувати базу словозміни Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (ulif.org.ua) і орієнтуватися на неї немає жодної потреби. Раніше ми вже наголошували, що це джерело – автоматично згенерована база відмінкових форм, а не реальний словник.

Щодо слова тиндер / тіндер. Припускаємо, що тут читачка має на увазі назву соціальної мережі «Tinder». Однією з новацій редакції Українського правопису 2019 р. стало положення щодо написання назв сайтів без родового слова з малої літери [2, с. 62]. Проте правопис жодним чином не регламентує витлумачення назв сайтів без родового слова як власних чи загальних найменувань і, відповідно, застосовності до них згаданого правила дев’ятки. Раніше ми вже одержали схоже запитання від читача щодо написання мережі «TikTok»: тикток / тікток. Зважаючи на те, що позиція укладачів правопису нам не відома, ми звернулися по коментар до Інституту української мови. Якщо ІУМ надасть своє витлумачення, відповідь на цю частину питання ми опублікуємо в одному з наступних випусків.

Додатково зазначимо, що ми не рекомендуємо перенасичувати мову зайвими англіцизмами, коли слова не позначають нових технічних реалій і мають еквіваленти в українській мові. З наведеного списку щонайменше слова диджитал і ритейл мають усталені відповідники (питомого походження або давні запозичення): digital цифровий; retail – роздрібна торгівля, торгівля в роздріб, торгівля на роздріб. Наприклад, у «Словарі української мови» за ред. Б. Д. Грінченка (1907–1909) [1]: «Як на роздріб продавать миски, то по шість копійок, а на гурт, то по пять. Канев. у.»

Дивіться також

 

Використані джерела

  1. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 20.07.2020).
  2. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 20.07.2020).
  3. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.