Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 25.07.2020, 11:32

Розділ «Мовна консультація»

Чи може слово аукціон мати варіантну форму авкціон відповідно до нової редакції правопису 2019 р.?

Запитання

Читач Роман запитує: «У редакції правопису 2019 р. допускають передання лише латинського й давньогрецького au через ав. А як щодо слова аукціон? Воно від німецького Auktion, яке, зі свого боку, від латинського auctio. Зважаючи на це, варіантність аукціон/авкціон допустима чи ні?».

Відповідь

Розгляньмо цілком відповідну правописну норму [3, с. 129–130]:

Буквосполучення au, ou на позначення звукосполучень [au] [ou] передаємо через ау, оу: аутса́йдер, гауптва́хта, ма́узер; Ка́унас; Кла́ус, Кра́узе, Па́уль, Фа́уст.

У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав: автенти́чний, автобіогра́фія, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автохто́н, ла́вра, Авро́ра, Маврита́нія, Павло́. У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна.

Зазначимо, що в нормі правопису сказано про варіантність лише для запозичень із давньогрецької мови – не з латини, проте серед прикладів наведено деякі латинські слова, які можуть лише мати споріднені давньогрецькі слова або в будь-якому разі бути запозичені в українську мову саме з латини (відповідно до матеріалів словників: [4; 1]). Тому ми схильні розглядати це як недолік формулювання редакції і вважаємо, що відповідну норму доцільно розглядати ширше: як щодо давньогрецьких, так і щодо латинських слів.

Слово аукціон, хоча воно дійсно запозичене через німецьку мову, має явно виражене латинське походження: тому це запозичення саме з латинської мови, де слово auctio вже мало відповідне значення [2, с. 98], тимчасом як німецька мова тут виконує лише функцію мови-посередника, а не мови-донора.

Отже, зважаючи на це, відповідно до норм редакції правопису 2019 р., слово аукціон може мати варіантні форми: аукціон і авкціон.

Дивіться також

Пропонуємо ознайомитися з іншими нашими відповідями та матеріалами, присвяченими нормам редакції правопису 2019 р.:

Використані джерела

  1. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 1982–2018.
  2. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 1982. Т. 1 : А–Г. 631 с.
  3. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 19.07.2020).
  4. DeVaan M. Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden ; Boston : Brill, 2008. 825 p.