Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 20.06.2020, 11:07

Розділ «Мовна консультація»

Авіакомпанія МАУ, товариство УЗ, завод ХТЗ, партія БЮТ: чи брати в лапки абревіатури – власні назви з родовим словом?

Запитання

Читачка Ірина Чеботнікова запитує: «Якщо абревіатури не треба брати в лапки, чи потрібні лапки з родовим словом: авіакомпанія МАУ, товариство УЗ, завод ХТЗ, партія БЮТ?».

Відповідь

Питання вживання лапок з абревіатурами – власними назвами, на жаль, оминають своєю увагою і офіційний правопис [8; 7], і граматичні видання [4; 5; 6; 1 та ін.], тому можна сказати, що нині воно не врегульоване. Складність вибору підтверджують і сумніви, висловлювані щодо розглядуваного питання членами Української національної комісії з питань правопису М. В. Стріхою та О. Д. Пономаревим [9; 2]. Проф. О. Д. Пономарів навіть радить (вочевидь, щоб уникнути потенційно неправильного написання з лапками або без них) не скорочувати назву за наявності родового найменування [2]:

Як скорочувати абревіатуру Національного університету "Одеська юридична академія"? НУ "ОЮА", як у статуті, НУ ОЮА, як часто вживають у публіцистиці, чи НУОЮА разом, як було б логічно, бо лапки і пробіли в абревіатурах не ставимо?

Краще не все скорочувати. Оптимальний варіянт – НУ "Одеська юридична академія".

Дослідивши матеріали публікацій у засобах масової інформації, доступні в мережі, можемо відзначити, що трапляється різне написання наведених читачкою сполучень родового найменування та власної назви: з лапками й без; проте частіше на практиці їх пишуть без лапок: авіакомпанія МАУ, партія БЮТ тощо. Так само існують хитання й щодо написання абревіатур – назв університетів, проте тут в офіційних документах уже частіше трапляється саме написання з лапками: НТУУ «КПІ», ДВНЗ «УБС», НУ «ОЮА»; і практично завжди з лапками – якщо назва університету містить не лише абревіатуру: ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Зважаючи на те, що сьогодні правопис розглядуваного питання не регламентує, а мовна практика не виробила єдиного підходу до написання абревіатур – власних назв із родовим найменуванням, ми вважаємо, що не слід розглядати як помилковий жоден з варіантів написання: як без лапок (авіакомпанія МАУ, товариство УЗ, завод ХТЗ, партія БЮТ), так і з лапками (авіакомпанія «МАУ», товариство «УЗ», завод «ХТЗ», партія «БЮТ»).

Дивіться також

Використані джерела

  1. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія. Київ : Либідь, 1993. 336 с.
  2. Блог Пономарева: чи можна казати президентка і прем’єрка? URL: https://www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv-46429970 (дата звернення: 07.06.2020).
  3. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. Київ : Наукова думка, 2004. 202 с.
  4. Плющ М. Я. Граматика української мови : у 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підручник. Київ : Вища школа, 2005. 286 с.
  5. Пономарів О. Д. та ін. Сучасна українська мова / за ред. О. Д. Пономарева. 3-є вид., перероб. Київ : Либідь, 2005. 488 с.
  6. Сучасна українська літературна мова / А. П. Грищенко та ін. ; за ред. А. П. Грищенка. 3-є вид., доп. Київ : Вища школа, 2002. 439 с.
  7. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 07.06.2020).
  8. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.
  9. «Широкі маси не повинні це обговорювати. Нехай дивляться у словники»: мовознавці — про новий правопис. URL: https://hromadske.ua/posts/movoznavci-pro-novij-pravopis (дата звернення: 07.06.2020).