Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 07.04.2020, 09:39

Розділ «Мовна консультація»

Су(-)шеф, секонд(-)хенд, ток(-)шоу, мас(-)медіа, дрес(-)код: як писати слова за новою редакцією правопису 2019 р.?

Запитання

Читач Роман запитує: «Чи потрібно писати разом за новим правописним правилом про іншомовні частини такі слова, як су-шеф, секонд-хенд, ток-шоу, мас-медіа та дрес-код?».

Відповідь

Раніше ми вже зверталися до Інституту української мови по офіційний коментар щодо написання разом або з дефісом слів з першими іншомовними компонентами відповідно до нової редакції Українського правопису 2019 р. Наполегливо радимо ознайомитися зі змістом відповідей, наданих ІУМ та проф. К. Г. Городенською, а також із нашими коментарями в статті «Рок-гурт, фолкгурт і компакт-диск: офіційна відповідь Інституту української мови щодо написання з дефісом або разом».

Виходячи з пояснення, наданого ІУМ, критерій визначення написання відповідних слів разом або з дефісом – те, чи зафіксовано перший компонент як самостійне слово в українських словниках.

Українські словники [4; 5; 3; 7; 8; 9; 10; 6; 1; 2] не фіксують слів су (омонімічний іменник тут ролі не відіграє), секонд, ток, мас, дрес. Отже, за редакцією правопису 2019 р. усі слова, про які запитує читач, слід писати разом: сушеф, секондхенд, токшоу, масмедіа, дрескод.

Зауважимо, що ця стаття лише відповідає на запитання читача щодо норми нової редакції правопису. Вона не означає, що ми підтримуємо таку норму та вважаємо її за слушну. Про нечіткість критеріїв нової редакції правопису щодо написання відповідних слів та аспекти, у яких вона суперечить сама собі, ви зможете прочитати у наведеній вище статті.

Зазначимо також, що в наших словниках ми наводимо такі слова з дефісом, наприклад: дрес-ко́д, мас-ме́діа тощо. Про причини ви зможете довідатися в статті «Яка форма кличного відмінка слів сер, гер: сер, гер чи сере, гере.

Використані джерела

 1. Головащук С. І. Орфографічний словник складних слів української мови. Київ : Наукова думка, 2008. 287 с.
 2. Головащук С. І. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. Київ : Либідь, 1995. 191 с.
 3. Голоскевич Г. К. Правописний словник. Харків, 1929. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 25.03.2020).
 4. Лозова Н. Є. Іменник. Граматичний довідник. Київ : Наукова думка, 2016. 285 с.
 5. Лозова Н. Є., Фридрак В. Б. ДЗВОНА чи ДЗВОНУ? або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку. Словник-довідник. Київ : Наукова думка, 2007. 168 с.
 6. Погрібний М. І. Орфоепічний словник. Київ : Радянська школа, 1983. 629 с.
 7. Погрібний М. І. Словник наголосів української літературної мови. Київ : Радянська школа, 1959. 602 с.
 8. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html/ (дата звернення: 06.01.2020).
 9. Словник української мови у 20 т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України. URL: https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=1&page=0 (дата звернення: 25.03.2020).
 10. Українська літературна вимова і наголос / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. Київ : Наукова думка, 1973. 724 с.
 11. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 25.03.2020).
 12. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.