Автор: Приймак Д. М. Редактори: Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. Дата опублікування: 05.11.2019, 21:59.

Уживання неозначеного артикля в італійській мові

В італійській мові неозначений артикль (articolo indeterminativo, articolo indefinito) вживається в описаних нижче випадках. Для форм неозначеного артикля див. розділ «Форми неозначеного артикля в італійській мові».

Загальне вживання

 1. Неозначений артикль уживається на позначення об’єкта, який не визначено або який не відомий учасникам розмови:

  Cosa fai? Leggi un libro? – Що робиш? Читаєш [якусь] книгу?

  Ti ho scritto una lettera. – Я написав тобі листа. (Мовець говорить про лист уперше; інформація про лист є нова для слухача.)

  La strada è deserta. Vedo solo una donna. – На вулиці нікого. Бачу лише якусь жінку.

  Якщо об’єкт трапляється в тексті вдруге, його вже визначено, а отже, уживається означений артикль (articolo determinativo):

  La strada è deserta. Vedo solo una donna. La donna sta aspettando qualcuno. – На вулиці нікого. Бачу лише якусь жінку. [Ця] Жінка на когось чекає.

 2. Неозначений артикль уживається на позначення об’єкта, що представляє цілий клас подібних об’єктів:

  Una bambina educata non si comporta così. – Вихованій дівчинці не личить так поводитися.

  Див. також, як у цьому значенні вживається означений артикль, у розділі «Уживання означеного артикля в італійській мові: загальні випадки».

Особливе вживання

 1. Неозначений артикль в італійській мові може виконувати функцію займенника, сполучаючись із прикметником:

  Compio questa ordinazione e ne prendo una nuova. – Виконаю це замовлення – і візьму нове.

 2. У сполученні з абстрактними іменникам неозначений артикль уживається в значенні un certo, un particolare tipo di:

  – Povero Renzo! – rispose il frate, con una voce grave e pietosa, e con uno sguardo che comandava amorevolmente la pacatezza… (Alessandro Maznoni, “I promessi sposi”.) – Бідний Ренцо! – сумно відповів чернець, ніби закликаючи його лагідним поглядом до упокорення. (Пер. П. Соколовського.)

 3. Неозначений артикль може вживатися перед назвою частини тіла людини, коли частин тіла є більш як одна й необхідно підкреслити саме те, що відбувається з однією з них:

  Mi sono operato a un ginocchio [4, с. 53]. – Мені зробили операцію на одному коліні.

 4. У сполученні з числівником неозначений артикль позначає приблизне число, виконуючи роль прислівників circa, pressappoco:

  Ho pagato un cinquanta euro per questo libro. – За цю книгу я заплатив зо п’ятдесят євро.

  Aggiungete un centoventi grammi di burro. – Додайте приблизно сто двадцять грамів масла.

 5. У заперечних реченнях неозначений артикль може мати значення nemmeno un (uno, una) або un solo (una sola):

  Non ho un centesimo. – Я не маю ані цента.

 6. Неозначений артикль уживається в деяких ідіоматичних зворотах типу «іменник + di + неозначений артикль» або «прикметник + di + неозначений артикль»:

  Quel diavolo di un ragazzo è fortissimo! – Той хлопчина неймовірно сильний!

  Див. також розділ «Неозначений артикль перед власними назвами» щодо відповідних конструкцій із власними назвами.
 7. Неозначений артикль уживається в незакінчених реченнях (що часто мають три крапки в кінці), виконуючи підсилювальну функцію:

  Ho una fame… – Який же я голодний

  У цьому значенні повне речення було б таке: Ho una fame che non ne posso più, che non ci vedo [6, с. 182].

 8. Неозначений артикль може вживатися для висловлення захоплення:

  Ho conosciuto una ragazza! [2, с. 154] – Я познайомився з такою дівчиною!..

Неозначений артикль перед власними назвами

Див. докладно в розділі «Неозначений артикль перед власними назвами».

Використані джерела

 1. Bocchiola M., Gerolin L. Grammatica pratica dell’italiano dalla A alla Z. Milan : Hoepli Editore, 1995. 244 p.
 2. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
 3. Grande grammatica italiana di consultazione / ed. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 1: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. 792 p.
 4. Patota G. Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
 5. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
 6. Serianni L. Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.
 7. Treccani. Articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli_(La-grammatica-italiana)/ (дата звернення: 05.11.2019).
 8. Treccani. Indeterminativi, articoli. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/articoli-indeterminativi_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 05.11.2019).