Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: till until the cows come home.
till (until) the cows come home