Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

potere
 1. v.  (p.p. potuto)  (також [арх.] podere) 
  1.  (+ infinito) 
    
   (+ інфін.)
   ;
    
   (+ інфін.)
   ;
    
   (+ інфін.)
   ;
    
   (+ інфін.)
   ;
  2.  (+ infinito) 
    
   (+ інфін.)
    (мати право, дозвіл тощо) 
  3.  (+ infinito) 
    
   (+ інфін.)
    (мати ймовірність – про певні події) 
  4. Si può? - Можна? ( наприклад, коли питають, чи можна зайти, сказати щось тощо )
   ([присл.])  non si può cantare e portare la croce - не можна водночас робити двох справ (не можна співати і нести хрест) (не можна співати і нести хрест )
  5.  (+ infinito) 
    
   (+ інфін.)
    (мати підстави) 
  6.  (+ infinito) 
  7.  ([літ.]) 
    
   (кого, що і без додатка)
   ;
    
   (кого, що і без додатка)
  8.  ([літ.]) 
  9.  ([літ.]; [рідк.]) 
  10.  (мати вплив) 
 2. s. m.  (pl. poteri)  (також [арх.] podere) 
  1.  (панування) 
   1.  ([наука]) 
  2.  ([арх.]) 
potersi
 1. v.  (p.p. potutosi)
  1.  (si può)   (у безособовому значенні) 
   Si può? - Можна? ( наприклад, коли питають, чи можна зайти, сказати щось тощо )
Posso?
Словосполучення (звороти), що містять  "possono"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 96
тех.
Кількість фраз: 1
заст., присл.
Кількість фраз: 1
арх., присл., тоск.
Кількість фраз: 15
екон.
Кількість фраз: 1
мед.
Кількість фраз: 1
перен.
Кількість фраз: 1
перен., фразеол.
Кількість фраз: 2
право
Кількість фраз: 1
присл., фразеол.
Кількість фраз: 1