Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: non cosa.
Словосполучення (звороти), що містять  "non �� cosa"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 20
Avevo così paura che non riuscivo a muovermi ("Il Nuovo De Mauro").
Я був такий наляканий, що не міг поворушитися.
così non si può andare avanti
так більше не може тривати
così non va!
так не піде!
Da noi non si dice così.
У нас так не кажуть.
E che la cosa non si ripeta più! ("Treccani")
Щоб я цього більше не бачив!
In casi come questi, non si sa mai cosa dire.
У таких випадках ніколи не знаєш, що говорити.
In coscienza, non so cosa dire.
Справді, я не знаю, що казати.
L’articolo di fondo, così com’è, non può andare. ("Treccani")
Провідна стаття в такому вигляді не годиться.
Non capisco che [cosa] vuoi.
Я не розумію, чого ти хочеш.
Non è una gran cosa.
Це небагато.
Non ho mai visto una persona così modesta come lui. Cerca sempre di menomare i propri meriti.
Я ніколи не бачив такої скромної людини, як він. Він завжди намагається применшити власні заслуги.
Non mi sento sicuro cosi vicino alla gru.
Я не почуваюся в безпеці так близько біля підіймального крана.
Non preoccuparti, è una cosa da poco.
Не переймайся, це дрібниця.
Non si può agire così.
Так не можна чинити.
Non si risponde così ai genitori ("Treccani").
Батькам так не відповідають.
Non ti rendere così cavilloso.
Перестань бути таким причепливим.
Nonostante che tra noi passino venti anni, non esiste una persona che mi capisca così bene.
Незважаючи на те, що ми маємо двадцять років різниці, не існує жодної людини, яка розуміла б мене краще.
Questa volta non voglio mangiare così tanto.
Цього разу я не хочу так наїдатися.
Sono così stanco da non capire piú niente.
Я так утомився, що вже нічого не розумію.
Tali cose non mi vanno.
Такі речі мені не подобаються.
арх., фразеол.
Кількість фраз: 1
пд.-іт., фразеол.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 1

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.